Wykorzystanie ICT na lekcjach języka znacznie zwiekszyło się w ciągu ostatniej dekady. Z tego powodu rozszerzony Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ, 2018) o nowe deskryptory obejmuje również obszar komunikacji online. Sensowne i efektywne wykorzystanie technologii cyfrowych w nauce języków obcych wymaga spójnego podejścia do rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli.

Europejski profil kompetentnego cyfrowo nauczyciela języka ułatwia zrozumienie wiedzy, umiejętności i obowiązków nauczyciela języków obcych, aby mógł produktywnie, twórczo i odpowiedzialnie korzystać z cyfrowych zasobów w nauczaniu języków. Doskonalenie kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli języków może pozytywnie wpłynąć nie tylko na jakość nauczania ale również na motywację uczących się i rozwój ich kompetencji cyfrowych.

Europejski profil kompetentnego cyfrowo nauczyciela języka łączy potrzeby opisane w Ramach Kompetencji Cyfrowych dla Edukatorów z 2017, podzielonych na sześć obszarów z nowymi wymaganiami określonymi w ESOKJ z 2018 roku. Profil ten stanowi podstawę narzędzia samooceny dla nauczycieli języków, opartym na progresji od pzoiomu A1 do C2, Narzędzie, wraz z otwartymi zasobami edukacyjnymi, jest dostępne na platformie projektu IDEAL.

Dzięki profilowi dowiesz się, na jakim jesteś poziomie i w którym kierunku powinieneś rozwijać swoje kompetencje cyfrowe w dydaktyce języków. Razem z nami odkrywaj cyfrowe inspiracje i wprowadzaj innowacje na swoich zajęciach językowych!