Witamy na platformie IDEAL, na której znajdziesz materiały dla nauczycieli języków prowadzących zajęcia z osobami dorosłymi.

Dzięki tej platformie:

  • poznasz profil kompetencji cyfrowych nauczyciela języka w Europie i dowiesz się, jak radzić sobie z pojawiającymi się trendami w edukacji językowej,
  • ocenisz swoje kompetencje cyfrowe jako nauczyciela języka, otrzymasz informację zwrotną i wskazówki, jak rozwijać swoje kompetencje cyfrowe w nauczaniu języków, aby móc w pełni korzystać z cyfrowych metodologii i innowacyjnych zasobów,
  • zapoznasz się z szeregiem zasobów cyfrowych, dobrych praktyk i samouczków opartych na Ramach Kompetencji Cyfrowych dla Edukatorów i Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego z nowymi deskryptorami. W sekcji „Szkolenie” pokażemy Ci krok po kroku, jak uzyskać maksymalne korzyści z platformy e-learningowej projektu IDEAL.

Dlaczego platforma IDEAL jest innowacyjna?

Jest to pierwsza europejska inicjatywa łącząca dwie istotne ramy nauczania języków – Ramy Kompetencji Cyfrowych dla Nauczycieli, (DigCompEdu), opublikowane w 2017 r. oraz zaktualizowane deskryptory Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) z 2018 r. Platforma IDEAL pomaga nauczycielom języków obcych w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności związanych z wykorzystaniem nowych elementów ESKOJ jak i narzędzi cyfrowych w praktyce dydaktycznej.

Platforma IDEAL dostępna jest w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, polskim i włoskim.

Mamy nadzieję, że znajdziesz tu coś, co Cię zainteresuje i przyda się w pracy zawodowej. Wypróbuj platformę i zobacz, w jaki sposób narzędzia cyfrowe mogą uatrakcyjnić Twoje zajęcia językowe!.