Cyfryzacja znalazła swoje miejsce w dzisiejszej praktyce nauczania języków. Dla wielu nauczycieli języków platformy edukacyjne, filmy online i podcasty stały się nowymi narzędziami, które wspierają uczących się i zachęcają do nauki.

We współczesnym nauczaniu języków obcych wykorzystujemy całą gamę cyfrowych narzędzi podczas realizacji tematów czy też pojedynczych ćwiczeń. Jest to odzwierciedlone w zmodyfikowanym Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), w którym nowe deskryptory obejmują również „komunikację online”. Gwarantuje to, że na zajęciach językowych zostaną wprowadzone zagadnienia związane z komunikacją przez e-maile, media społecznościowe itp.

Sensowne i efektywne wykorzystanie mediów cyfrowych w nauczaniu języków obcych wymaga od nauczycieli rozwijania swoich kompetencji cyfrowych. Są one niezwykle ważne również dla promowania rozwoju kompetencji cyfrowych osób uczących się. Dzięki zdobytym kompetencjom, dorośli uczniowie będą nie tylko przygotowani do wykonywania ćwiczeń gramatycznych, leksykalnych czy poznawania kultury, ale również lepiej się przygotują do funkcjonowania w danym kraju, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.