Nauczanie i uczenie się jest podstawą tego, co my – jako nauczyciele – robimy. Ale efektywna i angażująca praktyka pedagogiczna może stać się prawdziwym wyzwaniem. Proces przedstawiania, prowadzenia, wspierania, monitorowania i wzmacniania uczących się często wymaga zróżnicowanej i elastycznej metodologii, którą można dostosować w zależności od ucznia, przedmiotu, wymagań interesariuszy itp. Te kwestie są sednem obszaru trzeciego.

Zastanów się nad swoją pozycją w kontekście celów długoterminowych.

1. Starannie rozważam, jak, kiedy i dlaczego korzystać z technologii cyfrowych w nauczaniu języków obcych, aby zagwarantować, że są one wykorzystywane jako wartość dodana.
Rzadko, jeśli w ogóle korzystam z technologii cyfrowych w nauczaniu języka. Jeśli już to robię, to tylko w oparciu o podstawowe narzędzia, takie jak e-mail lub filmy DVD.
W niewielkim stopniu wykorzystuję dostępne urządzenia cyfrowe, np. tablice cyfrowe, projektory lub treści multimedialne (np. audio, wideo) na zajęciach językowych.
W swojej pracy dydaktycznej wykorzystuję różnorodne strategie cyfrowe i narzędzia interaktywne, zarówno w nauczaniu stacjonarnym, jak i na odległość, w zależności od umiejętności cyfrowych i możliwości technicznych uczniów.
Wykorzystuję cyfrowe narzędzia i treści edukacyjne, aby systematycznie wzbogacać nauczanie języka i motywować uczniów, zgodnie z ich zainteresowaniami, umiejętnościami cyfrowymi i deskryptorami CEFR. Jestem w stanie zapewnić atrakcyjne i zabawne treści językowe.
Wykorzystuję narzędzia i treści cyfrowe do wdrażania innowacyjnych strategii pedagogicznych na każdym poziomie zaawansowania, śledzę trendy w nauczaniu języków obcych, weryfikuję ich skuteczność i udoskonalam je dla potrzeb dalszej pracy dydaktycznej.

2. Monitoruję działania i interakcje uczniów w środowiskach online, z których korzystamy.
Rzadko korzystam z technologii cyfrowych do komunikowania się z moimi uczniami.
Stosuję podstawowe strategie cyfrowe, aby komunikować się z uczniami i monitorować ich postępy, używając wspólnych środowisk współpracy online.
Często korzystam ze znanych narzędzi komunikacyjnych (komunikatory internetowe, czat, forum dyskusyjne), aby monitorować aktywność uczniów w nauce języka.
Regularnie monitoruję i analizuję aktywność online uczniów (dyskusje, wpisy na blogach/ pamiętnikach, postępy) w języku docelowym, moderuję internetowe fora dyskusyjne i aktywnie uczestniczę w wymianach i dyskusjach w mediach społecznościowych.
Regularnie interweniuję za pomocą motywujących lub korygujących komentarzy w języku docelowym, używając różnych cyfrowych narzędzi służących do nauczania języka (podcastów, samouczków lub cyfrowych podręczników) lub wykorzystując cały potencjał LMS, mediów społecznościowych i innych kanałów.

3. Podczas pracy grupowej, moi uczniowie używają technologii cyfrowych do zdobywania i archiwizowania materiałów.
Na zajęciach językowych nie zastanawiam się lub rzadko zastanawiam się nad tym, jak zaangażować moich uczniów w działania oparte na współpracy z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.
Czasami trudno jest mi włączyć technologie cyfrowe do pracy grupowej z różnych powodów (niski poziom umiejętności cyfrowych lub języka uczniów, dostęp do odpowiedniego oprogramowania itp.).
Zachęcam moich uczniów do korzystania z technologii cyfrowych w celu wyszukiwania i dzielenia się informacjami, prezentowania swoich wyników w formie cyfrowej oraz korzystania z podstawowych funkcji platformy e-learningowej.
Często przygotowuję zadania zachęcające do wspólnej nauki z wykorzystaniem Internetu w celu znalezienia informacji i zaprezentowania wyników w różnych formatach cyfrowych w języku docelowym.
Moi uczniowie systematycznie wymieniają się informacjami i wspólnie tworzą wiedzę w języku docelowym w ramach współpracy online przy użyciu różnych narzędzi cyfrowych (wiki, blogi, media społecznościowe, tablice ogłoszeń, narzędzia do planowania, narzędzia do tworzenia treści, itd.).

4. Korzystam z technologii cyfrowych, aby umożliwić uczniom planowanie, dokumentowanie i monitorowanie ich samodzielnej nauki.
Rzadko, jeśli w ogóle biorę pod uwagę wykorzystywanie technologii cyfrowych do samodzielnej nauki na moich zajęciach językowych.
Uczniowie zastanawiają się nad procesem uczenia się ale rzadko korzystają z prostych technologii cyfrowych, takich jak quizy.
W mojej pracy dydaktycznej czasami używam prostych narzędzi oceny online, na przykład quizów lub kwestionariuszy.
Regularnie korzystam z różnego rodzaju technologii cyfrowych, aby umożliwić uczniom zarządzanie ich procesem uczenia się i refleksję nad ich postępami.
Po krytycznej refleksji systematycznie wdrażam odpowiednie narzędzia cyfrowe, aby umożliwić uczniom zarządzanie i dokumentowanie wszystkich etapów ich nauki języka.

Twój wynik:

Twój wynik:

Twoja odpowiedź: Rzadko, jeśli w ogóle korzystam z technologii cyfrowych w nauczaniu języka. Jeśli już to robię, to tylko w oparciu o podstawowe narzędzia, takie jak e-mail lub filmy DVD.

Powinieneś być świadomy faktu, że wielu uczniów używa technologii cyfrowych do różnych celów w życiu codziennym. Wykorzystanie tego faktu i poszerzenie ich kompetencji oraz własnego repertuaru w zakresie technologii cyfrowych w nauczaniu/uczeniu się języków obcych może przynieść wiele korzyści dla Twojego nauczania.

Zaletą takiego rozwiązania jest to, że możesz aktywnie zaangażować uczniów w zajęcia językowe, czyniąc je bardziej interesującymi i wciągającymi. Ponadto, pozwala to na zebranie danych na temat tego, które aspekty nauczania zostały zrozumiane przez uczniów, a które być może należałoby zmienić, aby poprawić efektywność.

Istnieje wiele sposobów, dzięki którym możesz zacząć. Większość Twoich uczniów najprawdopodobniej ma przy sobie urządzenie cyfrowe (np. telefon komórkowy). Możesz przeplatać swoje nauczanie języka praktycznymi i interaktywnymi zadaniami cyfrowymi, które mogą wykonać na swoim telefonie. Na przykład, podczas nauki nowego słownictwa lub idiomów, uczniowie mogą korzystać ze słownika online, aby wyszukać nowe słowa lub inne informacje, a także ćwiczyć wymowę.

W przypadku rozumienia ze słuchu, uczniowie mogą korzystać z popularnych wyszukiwarek lub aplikacji, które udostępniają teksty piosenek, aby dowiedzieć się o piosenkarzach i piosenkach popularnych w kraju, w którym mówi się w języku docelowym.

Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
 • Aplikacje takie jak deepl.com do tłumaczenia języka.
 • Ćwiczenia z tekstami piosenek, Spotify mogą być używane do wspierania rozumienia ze słuchu.
Poproś uczniów, aby użyli swoich urządzeń cyfrowych do wykonania krótkich zadań z wykorzystaniem multimediów podczas nauki.

Twoja odpowiedź: W niewielkim stopniu wykorzystuję dostępne urządzenia cyfrowe, np. tablice cyfrowe, projektory lub treści multimedialne (np. audio, wideo) na zajęciach językowych.

Podstawowe urządzenia cyfrowe są wykorzystywane w nauczaniu języków obcych od wielu lat. Wraz z postępem technologicznym, nowymi projektami, oprogramowaniem i możliwościami, dobrą metodą jest wprowadzanie i/lub wykorzystywanie nowych urządzeń.

Większa różnorodność urządzeń cyfrowych pozwoli uczniom lepiej zrozumieć nauczane pojęcia oraz zidentyfikować pojęcia, których dobrze nie opanowali. Co więcej, korzystanie z szerszej gamy urządzeń pozwoli Ci zebrać dowody na to, które aspekty Twojego nauczania są dobrze rozumiane przez uczniów, a które być może będziesz musiał ponownie przeanalizować.
Większość Twoich uczniów najprawdopodobniej ma przy sobie urządzenie cyfrowe (np. telefon komórkowy). Możesz to wykorzystać, wzbogacając swoje nauczanie o praktyczne i interaktywne zadania, które uczniowie będą mogli wykonać za jego pomocą, w tym, np. korzystanie z dodatkowych aplikacji z dodatkowymi ćwiczeniami do podręczników, wyszukiwanie nowego słownictwa i idiomów, wyszukiwanie konkretnych informacji do nauki języka, pobieranie arkuszy z platformy służącej do przechowywania danych, przeprowadzanie małych ankiet i quizów do ćwiczeń recepcyjnych (np. rozumienie ze słuchu lub czytanie), ćwiczenie gramatyki, itp. Dobrym podejściem może być próba uzupełnienia każdych zajęć językowych przynajmniej jednym ćwiczeniem cyfrowym.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
 • Proste interaktywne narzędzia, takie jak: Kahoot lub Quizlet, Word Scramble, Wordsearch lub Minimal Pair Tree mogą być używane do zadań interaktywnych na żywo, takich jak dopasowywanie słów do obrazków, powtarzanie poprawnych wzorców pisowni lub wymowy itp.
 • Tablice ogłoszeń online do dzielenia się pomysłami, zdjęciami, listami rzeczy do zrobienia, takie jak Padlet lub Flinga.
Staraj się angażować uczniów w zadania cyfrowe, wzbogacając w ten sposób swój repertuar sposobów nauczania języka. Postaraj się również ponownie wykorzystywać i adaptować interaktywne zajęcia, dopasowując je do kompetencji cyfrowych uczniów.

Twoja odpowiedź: W swojej pracy dydaktycznej wykorzystuję różnorodne strategie cyfrowe i narzędzia interaktywne, zarówno w nauczaniu stacjonarnym, jak i na odległość, w zależności od umiejętności cyfrowych i możliwości technicznych uczniów.

W swojej pracy dydaktycznej możesz wykorzystywać bogaty repertuar narzędzi i strategii cyfrowych. Dodatkowo warto zastanowić się, w jaki sposób można uatrakcyjnić treści nauczania. Można to zrobić, wybierając zabawne treści językowe lub tworząc je samodzielnie.

Wiele różnych narzędzi cyfrowych zostało zaprojektowanych tak, aby stopniowo budować kompetencje komunikacyjne i pewność siebie uczniów w języku docelowym. Używając atrakcyjnych treści wraz z szeregiem różnych narzędzi cyfrowych, możesz zwiększyć motywację uczniów i ich zainteresowanie treścią nauczania.
Różnorodność jest ważna. Jeśli jednak narzędzia cyfrowe nie są wykorzystywane w sposób sensowny, istnieje ryzyko, że mogą powodować dezorientację. Najlepszym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest skupienie się w pierwszej kolejności na celach nauczania, a następnie dopasowanie wszystkich strategii, cyfrowych lub nie, do działań edukacyjnych i metod oceny odpowiednich dla tych celów. Kolejnym krokiem powinno być rozważenie następujących pytań: Czy aktywność cyfrowa, którą wykorzystuję do czterech obszarów komunikacji: recepcji, produkcji, interakcji i mediacji jest naprawdę odpowiednia? Czy ta aktywność stanowi wartość dodaną dla moich uczniów? Czy różnego rodzaju aktywności cyfrowe, które wykorzystuję, tworzą spójny zestaw i spełniają wymagania nowych deskryptorów CEFR.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
Skoncentruj się na ulepszaniu metod i strategii nauczania języka, które dostosowane są do potrzeb uczniów w świetle nowych deskryptorów CEFR, zwłaszcza mediacji i interakcji online.

Twoja odpowiedź: Wykorzystuję cyfrowe narzędzia i treści edukacyjne, aby systematycznie wzbogacać nauczanie języka i motywować uczniów, zgodnie z ich zainteresowaniami, umiejętnościami cyfrowymi i deskryptorami CEFR. Jestem w stanie zapewnić atrakcyjne i zabawne treści językowe.

Potrafisz efektywnie wykorzystywać narzędzia cyfrowe i cyfrowe treści edukacyjne. Bierzesz pod uwagę zainteresowania uczniów, ich umiejętności informatyczne i poziom językowy. Wykazanie się potencjałem twórczym i wybieranie narzędzi, które są cenione nie tylko ze względu na ich treść językową i potencjał edukacyjny, ale także ze względu na ich wygląd, interfejs lub grafikę, pozwoli Ci na doskonalenie swoich umiejętności w tym zakresie i nieco "nieszablonowe" myślenie.

Zaletą tego podejścia jest coraz większe zaangażowanie uczniów oraz to, że interakcje międzyludzkie w języku docelowym znacznie się poprawiają i zyskują nowy wymiar.

Pomyśl o jednym z Twoich ulubionych tematów językowych, np. gramatyka, składnia, ortografia, nowe słownictwo itp. i zastanów się, co Cię w nim fascynuje. Następnie zastanów się jak Ty, jako osoba ucząca się, chciałbyś nawiązać pierwszy kontakt z tym tematem i zaangażować się w niego, wyobrażając sobie, że nie ma żadnych instytucjonalnych, programowych czy przestrzennych ograniczeń. Jakie pytania kierowałyby procesem uczenia się języka?

Zastanów się, w jaki sposób podejście "otwartego pola" mogłoby zostać zaadaptowane, tak aby nauka Twoich uczniów zbliżyła się do celów nauki języka. Pozwól uczniom wybrać, w jaki sposób będą radzić sobie z poznawanymi treściami za pomocą narzędzi cyfrowych.

Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują: Narzędzia cyfrowe, które pozwalają uczniom rozwijać ich własne kreatywne projekty, takie jak podcasty (Vocaroo dla podstawowego rozwoju audio i / lub Audacity dla zaawansowanego audio), videocasty lub historie (Pixton, Make Beliefs Comix, PlayPosit) lub animacje (Powtoon).
Wprowadzaj innowacje w nauczaniu i uczeniu się języka, biorąc pod uwagę nowe deskryptory CEFR. Promuj kreatywną interakcję online i naucz się radzić sobie z potencjalnymi uprzedzeniami uczniów do technologii cyfrowych.

Twoja odpowiedź: Wykorzystuję narzędzia i treści cyfrowe do wdrażania innowacyjnych strategii pedagogicznych na każdym poziomie zaawansowania, śledzę trendy w nauczaniu języków obcych, weryfikuję ich skuteczność i udoskonalam je dla potrzeb dalszej pracy dydaktycznej.

Możesz swobodnie korzystać z narzędzi i treści cyfrowych w celu wdrażania innowacyjnych strategii pedagogicznych na każdym poziomie nauki języka. Należy jednak stale i krytycznie zastanawiać się nad adekwatnością stosowanych przez siebie cyfrowych strategii nauczania języków obcych w zależności od potrzeb uczniów.

Regularna obiektywna ocena strategii cyfrowych może pomóc zachować równowagę i nie „cyfryzować” niepotrzebnie całego procesu nauczania. Monitorowanie potrzeb i oczekiwań uczniów dostarczy Ci wskazówek do dalszego rozwoju strategii nauczania i sprawi, że Twój proces nauczania będzie bardziej znaczący dla uczniów.
Podczas rozwijania kompetencji komunikacyjnych w zakresie recepcji, produkcji, interakcji i mediacji należy zadbać o to, by były one ćwiczone w sposób zrównoważony. Nie daj się ponieść zbyt wielu lub zbyt skomplikowanym innowacyjnym metodom cyfrowym. Jeśli po krytycznej ocenie okaże się, że uczniowie nie są gotowi na proponowany przez Ciebie format lub nie mogą z niego skorzystać, powinieneś go ponownie rozważyć. Mogą również istnieć praktyczne ograniczenia, które uniemożliwią Ci zrobienie wszystkiego, co wiesz, że możesz zrobić. Nie ma jednego rozwiązania dla wszystkich. Zachowaj elastyczność i kreatywność, tworząc swoje zasoby edukacyjne.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
 • Narzędzia cyfrowe, które pozwalają uczniom rozwijać własne kreatywne projekty, takie jak podcasty (Vocaroo dla podstawowego rozwoju audio i / lub Audacity dla zaawansowanego audio), videocasty lub historie (Lightworks, Pixton, Flipgrid) lub animacje (Powtoon).
 • Narzędzia cyfrowe takie jak Genially, Prezi, Emaze które mogą być wykorzystywane do wspierania użycia infografik, dokumentacji i prezentacji wideo.
Skoncentruj się na potrzebach uczniów w świetle nowych deskryptorów CEFR.

Twoja odpowiedź: Rzadko korzystam z technologii cyfrowych do komunikowania się z moimi uczniami.

Choć czasami trudno jest wykorzystywać środowiska cyfrowe do utrzymywania kontaktu z uczniami, może to przynieść ogromne korzyści zarówno nauczycielom, jak i uczniom.

Praca w grupach jest bardzo skutecznym sposobem promowania nauki języków obcych i jeśli korzysta się ze środowisk cyfrowych, dużo łatwiej jest zapewnić wsparcie, którego potrzebują uczniowie. Środowiska współpracy online mogą pomóc zarówno w komunikacji (np. w rozwiązywaniu problemów i zadawaniu pytań), jak i we współpracy uczniów (np. w projektach, nad którymi pracują w grupach) w jednej przestrzeni.
Istnieje wiele różnych samodzielnych lub zintegrowanych usług realizujących te dwa obszary łącznie lub oddzielnie. Wiele z nich ma charakter otwarty lub są dostępne za darmo. Użytecznym punktem wyjścia może być grupa dyskusyjna korzystająca z rozwiązania znanego Tobie i/lub Twoim uczniom. Wypróbuj kilka rozwiązań, aby zobaczyć, które sprawdzi się najlepiej.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują: Powszechne i popularne strony takie jak Whatsapp, Facebook, Zoom są dobrymi punktami wyjścia, ponieważ nawet uczniowie z niskim poziomem umiejętności cyfrowych mogą wiedzieć, jak z nich korzystać.
Wypróbuj ze swoimi uczniami wybrane środowisko współpracy online.

Twoja odpowiedź: Stosuję podstawowe strategie cyfrowe, aby komunikować się z uczniami i monitorować ich postępy, używając wspólnych środowisk współpracy online.

Dobrze jest zachęcać uczniów do interakcji online, aby sami mogli zarządzać swoją współpracą. Jednak twoje relacje z uczniami i ich nauka są lepsze, gdy jesteś obecny. Niech uczniowie widzą, że sprawdzasz ich pracę nie po to, by ich kontrolować, ale by pomóc im rozwijać ich kompetencje językowe w efektywny i wspierający sposób.

Znalezienie równowagi między nadzorowaniem postępów uczniów, obecnością w celu wsparcia, a pozwalaniem im na samodzielną pracę (lub w grupach) pomaga promować niezależne uczenie się, a jednocześnie sprawia, że uczniowie nie czują się odizolowani.
Przydatnym krokiem w tym zakresie jest uzgodnienie z uczniami na wczesnym etapie procesu uczenia, jak często będziesz się z nimi komunikować i jakie narzędzia cyfrowe będą do tego wykorzystywane. Aby to zrobić, zastanów się, jak będziesz:
 • Działać jako mediator lub instruktor.
 • Analizować dowody, udzielać zindywidualizowa-nych konstruktywnych informacji zwrotnych.
 • Dawać zadania grupowe, które będą wymagały interakcji między uczniami.
Postaraj się zaangażować uczniów w taki sposób, aby mieli szansę rozwinąć strategie interakcji, jak np. współpraca, prośba o wyjaśnienie i komunikacja naprzemienna w języku obcym.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
Zaznaczaj swoją obecność. Monitorowanie może być użytecznym sposobem śledzenia postępów i stwarzać okazje do przekazywania uczniom informacji zwrotnych lub " kontaktowania się" z nimi. Warto rozważyć wprowadzenie regularnych czynności mających na celu kształtowanie w tym zakresie.

Twoja odpowiedź: Często korzystam ze znanych narzędzi komunikacyjnych (komunikatory internetowe, czat, forum dyskusyjne), aby monitorować aktywność uczniów w nauce języka.

Bardzo przydatne jest korzystanie z prostych narzędzi komunikacyjnych, takich jak komunikatory internetowe, tablice ogłoszeń itp. w celu monitorowania i kierowania interakcją uczniów. Może się jednak zdarzyć, że uczniowie nie będą się w nie aktywnie angażować, co skutkuje powstawaniem "pustych przestrzeni", które nie pomagają uczniom.

Angażowanie uczniów w interakcję online umożliwia im ćwiczenie różnych elementów języka pisanego, np. akronimów, skrótów. Dodatkowo, zwiększa ich świadomość na temat rejestru językowego. Można również wykorzystać wspólne narzędzia komunikacyjne, aby wyjść poza zwykłe "sprawdzanie się" z uczniami i wykorzystać te przestrzenie jako okazje do bardziej dogłębnej nauki i zaangażowania poprzez wyznaczanie konkretnych zadań i proszenie uczniów o korzystanie z tych przestrzeni do dzielenia się swoimi odpowiedziami i opiniami.

Jednym ze sposobów wspierania tego procesu może być wykorzystanie przestrzeni komunikacyjnej, takiej jak forum dyskusyjne, do zaproponowania uczniom dodatkowych zasobów wsparcia i kierowania ich pracą, np. poprzez oferowanie dodatkowych informacji lub linków.

Możesz również użyć bardziej zaawansowanych narzędzi komunikacyjnych, aby prowadzić dyskusje na żywo z uczniami jako sposób na sprawdzenie ich stanu. Pozwoli to na przeniesienie nauki w obszar biegłości mówienia i słuchania oraz pomoże uczniom poczuć większą więź z tobą i ich kolegami (poza, np. tekstową tablicą ogłoszeń). Jeśli Twoi uczniowie pochodzą z różnych środowisk kulturowych, proces ten może być również okazją do poprawy ich kompetencji wielojęzycznej i wielokulturowej.

Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
 • Przestrzenie sieci społecznościowych lub fora, takie jak Facebook, Unilang, HiNative, Edmodo które mogą być wykorzystane do zaoferowania przestrzeni dla uczniów do dzielenia się opiniami, zasobami, poza wyłącznie tekstowymi treściami.
 • Narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym, takie jak Ziteboard, Padlet lub Yo Pad.
Należy rozważyć wykorzystanie bardziej zaawansowanych narzędzi służących do interakcji online, takich jak blogi, portale społecznościowe, fora, nie tylko do monitorowania dyskusji uczestników, ale także do udzielania wskazówek w razie potrzeby, bez podważania odpowiedzialności i zaangażowania uczestników.

Twoja odpowiedź: Regularnie monitoruję i analizuję aktywność online uczniów (dyskusje, wpisy na blogach/ pamiętnikach, postępy) w języku docelowym, moderuję internetowe fora dyskusyjne i aktywnie uczestniczę w wymianach i dyskusjach w mediach społecznościowych.

Monitorowanie i analizowanie aktywności uczniów w sieci stało się Twoją codzienną rutyną. Jesteś w stanie korzystać z cyfrowych środowisk współpracy, aby lepiej zrozumieć poszczególnych uczniów i odpowiednio dostosować swoje metody nauczania. Możesz analizować ich osiągnięcia językowe i odpowiednio na nie reagować.

Twoi uczniowie poczują się pewniej, gdy będą wiedzieli, że ich osiągnięcia językowe są monitorowane i kontrolowane. Zawsze będą wdzięczni za wskazówki i informacje zwrotne.
Kiedy tylko zauważysz, że Twoi uczniowie są zagubieni, pomóż im, na przykład oferując dodatkowe materiały, takie jak samouczki online, interaktywne ćwiczenia językowe itp. Należy jednak pamiętać o różnicach kulturowych podczas pracy z grupami międzynarodowymi, ponieważ mogą one wpływać na rozumienie języka, produkcję oraz umiejętności i strategie interakcji (np. zamiana zdań). W przypadku różnic kulturowych należy delikatnie wyjaśnić specyfikę kulturową, która może mieć wpływ na wyniki w nauce języka.

Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
W razie potrzeby udzielaj wskazówek i bierz pod uwagę trudności, zainteresowania i preferencje swoich uczniów. Poszerzaj swój zasób cyfrowych narzędzi służących komunikacji, aby zaspokoić widoczne potrzeby edukacyjne.

Twoja odpowiedź: Regularnie interweniuję za pomocą motywujących lub korygujących komentarzy w języku docelowym, używając różnych cyfrowych narzędzi służących do nauczania języka (podcastów, samouczków lub cyfrowych podręczników) lub wykorzystując cały potencjał LMS, mediów społecznościowych i innych kanałów.

Twój zakres wykorzystywania narzędzi cyfrowych jest imponujący. Wykorzystaj swoje doświadczenie i wiedzę, aby przewidywać i zapobiegać potencjalnym problemom związanym z interakcją w środowiskach internetowych.

Pozwala to na lepsze zrozumienie poszczególnych uczniów i odpowiednie dostosowanie Twojego nauczania.

Wyznaczając zadanie grupowe, dobrze jest określić ramy czasowe i organizować spotkania grupowe lub indywidualne w celu złożenia sprawozdania, konsultacji i udzielenia dalszych wskazówek.

Należy jednak pamiętać, by udzielać wskazówek tylko wtedy, gdy są naprawdę potrzebne oraz nie podważać odpowiedzialności i zaangażowania uczniów we współpracę z innymi oraz w ich własne osiągnięcia.

Można również poprosić uczniów o autorefleksję i samoocenę, stosując różnego rodzaju portfolio z opisami zadań do wykonania, odnoszącymi się do deskryptorów CEFR.

Na wyższych poziomach biegłości językowej można poprosić uczniów o sugestie dotyczące technicznych rozwiązań cyfrowych, które okazały się przydatne w innych dziedzinach.

Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
Przewiduj i uprzedzaj problemy uczniów, ale staraj się również indywidualnie zaspokajać ich potrzeby. Upewnij się, że wykorzystujesz to, co wiesz o trudnościach, zainteresowaniach i preferencjach swoich uczniów w celu poprawy efektywności nauczania języka, tj. zmień układ, ukierunkowanie lub sposób nauczania materiału tak, aby uwzględnić widoczne potrzeby uczniów.

Twoja odpowiedź: Na zajęciach językowych nie zastanawiam się lub rzadko zastanawiam się nad tym, jak zaangażować moich uczniów w działania oparte na współpracy z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

Współczesny rynek pracy opiera się zasadniczo na procesach współpracy. Dlatego też praca w grupie jest ważną częścią edukacji. Jest ona szczególnie ważna w nauce języków obcych, ponieważ język jest kluczowym narzędziem budowania relacji.

Uczniowie powinni posiadać umiejętność komunikowania się w grupie. W procesie uczenia się opartym na współpracy, w którym używa się języka docelowego, komunikacja powinna przebiegać w sposób naturalny. W ten sposób rozwijane są wszystkie makro funkcje, takie jak recepcja, produkcja, interakcja i mediacja, itp. Uczniowie rozwijają kompetencje komunikacyjne w naturalnym otoczeniu - nie musimy prowadzić "ustrukturyzowanych" zajęć, ponieważ komunikacja pojawia się naturalnie, gdy uczniowie zaczynają pracować razem, np. nad zadaniem grupowym.
Cyfrowe środowisko uczenia się oparte na współpracy, takie jak wiki lub blog, może pomóc uczniom pracować w grupach, w celu ustrukturyzowania współpracy i efektywnego dokumentowania procesu uczenia się.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
 • Popularne narzędzia komunikacyjne, takie jak Whatsapp, Speaky czy Facebook są często bardzo użytecznym wstępnym sposobem na stworzenie grupy roboczej.
 • Do wspólnego pisania można użyć Padlet lub ZUMpad.
Spróbuj zachęcić uczniów do bardziej regularnego angażowania się we wspólne przedsięwzięcia, najlepiej z wykorzystaniem cyfrowych środowisk opartych na współpracy. Zwiększy to interakcje społeczne i umiejętności cyfrowe oraz pozytywnie wpłynie na strategie komunikacyjne uczniów (np. interakcja i mediacja).

Twoja odpowiedź: Czasami trudno jest mi włączyć technologie cyfrowe do pracy grupowej z różnych powodów (niski poziom umiejętności cyfrowych lub języka uczniów, dostęp do odpowiedniego oprogramowania itp.).

Zdajesz sobie sprawę z tego, jak ważne jest, aby Twoi uczniowie potrafili efektywnie współpracować. Równie ważne jest, aby nauczyli się jak badać i analizować temat oraz jak dokumentować, prezentować i dzielić się swoimi odkryciami w formie cyfrowej.

Sam proces komunikacji jest bardzo ważny w trakcie nauki o języku. Wszelka spontaniczna, niekontrolowana komunikacja online (sms-y, komunikatory internetowe itp.) daje nauczycielowi języka wiele informacji na temat efektywności procesu nauczania i uczenia się.

Technologie cyfrowe mogą znacząco podnieść jakość pracy wykonywanej przez uczniów podczas zajęć grupowych, a także rozwinąć ich działania i strategie interakcji lub mediacji. Podczas pracy w grupach wielokulturowych będą oni również rozwijać swoją kompetencję wielojęzyczną i wielokulturową (np. wielojęzyczne rozumienie, gdy inni członkowie grupy mogą podświadomie używać słów w swoim języku ojczystym).

Wirtualne środowiska uczenia się (VLE) mogą być bardzo skuteczne dla osiągnięcia tych celów. Bardzo często placówka, w której pracujesz, zapewnia takie środowisko nauczania - dowiedz się więc o jego potencjalnych zastosowaniach i funkcjach. Przydatne może być również wzięcie udziału w szkoleniu, aby dowiedzieć się, jak w pełni wykorzystać dostępne funkcje VLE.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
Włącz wyszukiwanie informacji w Internecie lub tworzenie multimediów, aby zaangażować uczniów w pracę zespołową.

Twoja odpowiedź: Zachęcam moich uczniów do korzystania z technologii cyfrowych w celu wyszukiwania i dzielenia się informacjami, prezentowania swoich wyników w formie cyfrowej oraz korzystania z podstawowych funkcji platformy e-learningowej.

Twoi uczniowie znają niektóre narzędzia internetowe wykorzystywane do wspierania współpracy. Następnym krokiem może być bardziej systematyczne wykorzystywanie strategii cyfrowych w celu usprawnienia wspólnego tworzenia wiedzy.

Środowisko cyfrowe oparte na współpracy może pomóc uczniom skupić się na nauce w trakcie zajęć oraz skuteczniej dokończyć zadania grupowe w domu. Co więcej, środowisko cyfrowe może pozwolić na ustrukturyzowanie dyskusji w grupie i włączanie się do niej w razie potrzeby.

Zastanów się nad problemami i ograniczeniami dotyczącymi sposobu, w jaki obecnie realizujesz aktywności związane z pracą zespołową. Czy istnieją problemy oparte na przykład na różnicach w schematach pracy pomiędzy członkami grup, nieefektywnych procesach komunikacji, nierównym uczestnictwie, braku dyscypliny lub dużym obciążeniu zadaniami, które wpływa na pracę w grupie?

Wirtualne środowiska uczenia się (VLE) mogą być wykorzystywane do dokumentowania i prezentowania wyników osiąganych przez Twoich uczniów. Bardzo często placówka, w której pracujesz, zapewnia takie środowisko kształcenia. Kiedy spotykasz się ze swoimi uczniami online, używając synchronicznych narzędzi cyfrowych, wkład różnych członków grupy może stać się przejrzysty dla Ciebie i ich kolegów/koleżanek.

Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
Wypróbuj środowisko cyfrowe, aby ułatwić współpracę uczniów. Można zachęcić ich do łączenia różnych narzędzi cyfrowych w celu wspólnego tworzenia zasobów wiedzy (np. prezentacji z załączonym materiałem wideo lub audio).

Twoja odpowiedź: Często przygotowuję zadania zachęcające do wspólnej nauki z wykorzystaniem Internetu w celu znalezienia informacji i zaprezentowania wyników w różnych formatach cyfrowych w języku docelowym.

Wykazujesz się dużym doświadczeniem w motywowaniu uczniów do współpracy w środowisku cyfrowym, do zbierania informacji, dyskutowania o nich i wspólnego przekształcania ich w wiedzę.

Wspólne ćwiczenia na zajęciach językowych rozwijają nie tylko językowe kompetencje komunikacyjne, ale także kompetencje socjolingwistyczne (adekwatność socjolingwistyczna) i pragmatyczne (elastyczność, naprzemienność, spójność itp.).

Środowisko cyfrowe oparte na współpracy może pomóc uczniom skoncentrować się na nauce podczas zajęć i skuteczniej kończyć zadania grupowe w domu. Co więcej, środowisko cyfrowe może pozwolić na zorganizowanie dyskusji w grupie i włączanie się do niej w razie potrzeby. Poprzez ingerencję, w razie potrzeby, wkład różnych członków grupy może również stać się przejrzysty dla Ciebie i ich kolegów/ koleżanek.

Możesz użyć kilku podstawowych wirtualnych środowisk uczenia się (VLE), aby udokumentować i zaprezentować wyniki osiągnięte przez Twoich uczniów. Bardzo często placówka, w której pracujesz, zapewnia takie środowisko kształcenia. Zastanów się nad problemami i ograniczeniami dotyczącymi sposobu, w jaki obecnie wdrażasz pracę zespołową. Czy istnieją problemy wynikające np. z różnic w schematach pracy pomiędzy członkami zespołów, nieefektywnych procesów komunikacyjnych, nierównego uczestnictwa, braku dyscypliny lub dużego obciążenia zadaniami, które wpływa na pracę w grupie? W grupach heterogenicznych kulturowo należy wziąć pod uwagę różnice kulturowe i percepcje (stosunek do czasu, punktualność, poziom niezależności itp.). Aby uatrakcyjnić nauczanie, zamiast zadawać ćwiczenia ustne, można poprosić uczniów o stworzenie krótkiego, zabawnego komiksu
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
Wypróbuj środowisko cyfrowe, aby ułatwić uczniom współpracę. Upewnij się, że środowisko cyfrowe do współpracy jest regularnie włączane do Twojej pracy w zakresie nauczania języka. Pomoc, informacje zwrotne i wskazówki będą sprzyjać motywacji uczniów.

Twoja odpowiedź: Moi uczniowie systematycznie wymieniają się informacjami i wspólnie tworzą wiedzę w języku docelowym w ramach współpracy online przy użyciu różnych narzędzi cyfrowych (wiki, blogi, media społecznościowe, tablice ogłoszeń, narzędzia do planowania, narzędzia do tworzenia treści, itd.).

Wiesz, jak w pełni wykorzystać technologie cyfrowe do nauki języków obcych. W tym samym czasie, odzwierciedlasz strategie wspólnego tworzenia wiedzy, które stały się ważną częścią życia i pracy w erze cyfrowej. Na tym etapie ważne jest jednak, aby zachować refleksję nad korzyściami i wadami technologii.

Jeśli pamiętasz o stosowaniu różnorodności w (cyfrowych) ćwiczeniach i formach interakcji, jest bardziej prawdopodobne, że będziesz odpowiadać na potrzeby wszystkich uczniów i ich zróżnicowane zainteresowania.
Zapewnij dostępność zadań, w których uczeń będzie mógł udzielić informacji zwrotnej i ocenić swoich kolegów/swoje koleżanki. Przeanalizuj swoje dotychczasowe wyniki w nauczaniu, czy były jakieś problemy, które przyczyniły się do wzbogacenia Twojego doświadczenia? Poproś swoich uczniów o informacje zwrotne. Zastanów się również, czy Twój sposób komunikacji (online vs. twarzą w twarz) jest odpowiednio wyważony i czy przynosi oczekiwane rezultaty. Czy środowisko cyfrowe stało się dla Twoich uczniów naturalne, czy też nadal jest to coś czym są zdezorientowani?.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
 • Całkowicie wirtualne tryby lekcyjne, takie jak Second Life.
 • Platformy współpracy do dzielenia się wiedzą, takie jak Diigo czy Slack.
 • Bardziej zaawansowane narzędzia do tworzenia tekstów, takie jak WordPress.
Staraj się szukać innowacyjnych rozwiązań, które podtrzymają motywację uczniów do pracy zespołowej. Określ swoją rolę w procesie nauczania. Czy jesteś nauczycielem, który "uczy", mentorem, coachem, doradcą, mediatorem, bratnią duszą, przewodnikiem, członkiem zespołu czy przyjacielem?.

Twoja odpowiedź: Rzadko, jeśli w ogóle biorę pod uwagę wykorzystywanie technologii cyfrowych do samodzielnej nauki na moich zajęciach językowych.

Korzystanie z technologii cyfrowych do samodzielnego uczenia się może umożliwić uczniom zarządzanie procesem uczenia się.

Dzielenie się odpowiedzialnością za proces uczenia się może zaoszczędzić czas i sprawić, że uczniowie będą bardziej świadomi swoich postępów w nauce.
Rozważ włączenie interaktywnego quizu lub ankiety online do nauczania online (lub stacjonarnego), czy też jako ćwiczenia na koniec każdych zajęć. Inną opcją może być wprowadzenie dziennika nauki online, np. w formie bloga, gdzie uczniowie dokumentują oraz zastanawiają się nad swoimi osiągnięciami i potrzebami edukacyjnymi.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
Zacznij od szybkiej ankiety na koniec każdych zajęć, abyś Ty i Twoi uczniowie mogli przyzwyczaić się do tego typu weryfikacji kompetencji.

Twoja odpowiedź: Uczniowie zastanawiają się nad procesem uczenia się ale rzadko korzystają z prostych technologii cyfrowych, takich jak quizy.

Jesteś świadomy, że uczniowie analizują swoją naukę języka, ale wykorzystywanie przez nich narzędzi cyfrowych do wspierania tego procesu jest nadal sporadyczne.

Korzystanie z narzędzi cyfrowych do samooceny może pomóc zredukować stres, niepokój i zakłopotanie w przypadku niepowodzenia lub trudności z oceną.

Narzędzia cyfrowe pomogą uczniom rozwijać komunikacyjne kompetencje językowe, takie jak zakres słownictwa, poprawność gramatyczna, kontrola słownictwa i kontrola ortograficzna w bardziej przyjaznym, relaksującym, a czasem przypominającym grę środowisku. Rozwiązania cyfrowe pomagają zaangażować uczących się języka w zarządzanie własną nauką i sprawić, by ich postępy były dla nich bardziej przejrzyste.

Spróbuj wykorzystać niektóre narzędzia cyfrowe do doskonalenia swoich strategii nauczania. Zamiast arkuszy do samooceny, możesz na przykład użyć quizów online. Zamiast dzienników nauki, możesz spróbować użyć blogów uczniów, itp.

Eksperymentuj z różnymi rozwiązaniami i opcjami, a następnie wybierz te, które są najbardziej korzystne dla Ciebie i Twoich uczniów.

Postaraj się włączyć je do codziennej pracy z uczniami. Na wyższych poziomach zaawansowania spróbuj zachęcić swoich uczniów do korzystania z docelowych wersji językowych używanego oprogramowania, by ćwiczyć czytanie instrukcji i podpowiedzi w języku docelowym.

Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
Eksperymentuj z różnymi rozwiązaniami cyfrowymi, staraj się używać ich częściej i dopasowuj je do różnych komunikacyjnych ćwiczeń językowych.

Twoja odpowiedź: W mojej pracy dydaktycznej czasami używam prostych narzędzi oceny online, na przykład quizów lub kwestionariuszy.

Okazjonalne korzystanie ze wspólnych narzędzi oceny może być świetnym podejściem do wspierania samodzielnej nauki. Jeśli chcesz rozwinąć w uczniach kompetencję, która według Ciebie nie może być oceniona za pomocą quizu, spróbuj użyć innego formatu, takiego jak blog lub pamiętnik internetowy.

Podczas przygotowywania zadań pisemnych, uczniowie będą bardziej zmotywowani do korzystania z narzędzi internetowych, takich jak słowniki, programy do sprawdzania gramatyki i fora, aby zapewnić poprawne użycie słów. Zadania pisemne mogą również pozytywnie wpłynąć na strategie tworzenia, takie jak planowanie, wyrównywanie, monitorowanie i naprawianie. Oprócz rozwijania swoich kompetencji cyfrowych, uczniowie będą musieli również nabyć umiejętności niezbędne do przełamywania skomplikowanych informacji, dostosowywania języka lub po prostu upraszczania tekstu (mediacja).

W pracy zespołowej mogą skorzystać inne osoby, ponieważ będą ćwiczyć umiejętności odbioru, w tym czytanie w celu uzyskania informacji lub jako rozrywkę, a także strategie odbioru (identyfikowanie wskazówek i wnioskowanie).

Systematycznie korzystaj z rozwiązań cyfrowych, aby bardziej holistycznie promować samodzielne uczenie się. Zastanów się, w jaki sposób możesz kreatywnie wykorzystać funkcje popularnych narzędzi cyfrowych, aby pomóc uczniom w planowaniu, nadzorowaniu i samoocenie uczenia się. Wypróbuj także narzędzia cyfrowe, których wcześniej nie używałeś. Zanim wypróbujesz nowe narzędzie, sprawdź, czy jest ono odpowiednie i w razie potrzeby dostosuj je tak, by wspierało samodzielne uczenie się języka przez uczniów.
Narzędzia do współpracy i zbierania danych, takie jak GoSoapBox, MindMeister, Memrise, Quizlet, SpellCheckPlus, Google Forms.
Kreatywnie dostosowuj rozwiązania cyfrowe do swoich potrzeb. Spróbuj wykorzystywać różnego rodzaju technologie lub środowiska cyfrowe do zbierania danych i rejestrowania postępów uczniów.

Twoja odpowiedź: Regularnie korzystam z różnego rodzaju technologii cyfrowych, aby umożliwić uczniom zarządzanie ich procesem uczenia się i refleksję nad ich postępami.

Twoi uczniowie są w stanie korzystać z różnego rodzaju technologii cyfrowych (np. e-Portfolio, blogi, pamiętniki, narzędzia do planowania itp.), aby zaplanować swój proces uczenia się i zebrać materiały związane z deskryptorami CEFR.

Innowacyjne rozwiązania cyfrowe mogą pomóc w gromadzeniu, przechowywaniu i ocenie dostarczonych przez uczniów dowodów oraz w dostępie do nich z dowolnego miejsca. Są one również naprawdę angażujące, sprzyjają pracy zespołowej i dostarczają wielu dowodów do dalszej analizy.

Następnym krokiem dla Ciebie będzie sprawdzenie, czy używasz i łączysz narzędzia cyfrowe w celu planowania, refleksji i samooceny w sposób znaczący i z wartością dodaną. Zastanów się nad konkretnymi problemami, które Ty lub Twoi uczniowie napotykacie podczas korzystania z narzędzi cyfrowych w nauce języka obcego i pomyśl, jak je rozwiązać. Aby pójść o krok dalej, sprawdź, czy możliwe jest wykorzystanie danych, które są generowane automatycznie w sposób ustrukturyzowany, aby dać Tobie i Twoim uczniom bardziej szczegółowe zrozumienie ich ścieżki (ścieżek) uczenia się.

Dla uczniów, którzy posiadają wyższy poziom biegłości językowej, zorganizuj konkursy pisania lub dyskusje online. Mogą oni również pracować nad projektami audio-wideo łączącymi nagrania wideo i audio na określony temat. Dyskusja w grupie może być zorganizowana, jeśli uczniowie potrzebują wyrazić osobistą reakcję na kreatywny tekst/film/animację, by ćwiczyć swoje umiejętności mediacyjne. Zachęć uczniów do podjęcia inicjatywy - mogą oni stworzyć własną stronę internetową (dostępną w dwóch lub więcej językach) na dowolny temat (np. coś związanego z ich życiem zawodowym lub prywatnym).

Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
Systematycznie używaj i bierz pod uwagę adekwatność swoich strategii cyfrowych w promowaniu samodzielnej nauki języka.

Twoja odpowiedź: Po krytycznej refleksji systematycznie wdrażam odpowiednie narzędzia cyfrowe, aby umożliwić uczniom zarządzanie i dokumentowanie wszystkich etapów ich nauki języka.

Ciągłe udoskonalanie cyfrowych strategii promowania samodzielnego uczenia się pokazuje Twoją znajomość tej dziedziny.

Bardzo przydatne może być dogłębne poznanie i zbadanie niektórych systemów zarządzania nauczaniem, wypróbowanie ich różnych funkcji, oceny i funkcji przechowywania dowodów na bieżąco. Jeśli poznasz te systemy, możesz wykorzystać dane, które generowane są automatycznie w ustrukturyzowany sposób, aby dać Tobie i Twoim uczniom bardziej szczegółowe pojęcie o przebiegu ich ścieżki kształcenia i potrzebach edukacyjnych.

Na tym etapie ważne jest, by skupić się na działaniach podjętych na podstawie uzyskanych informacji zwrotnych. Oprócz zachęcania uczniów do przejęcia odpowiedzialności za proces uczenia się, ważne jest, by stale dostosowywać działania dydaktyczne do potrzeb uczniów. Aby wspierać samoregulację w uczeniu się, spróbuj dowiedzieć się, czy uczniowie w twojej grupie potrafią zintegrować kompetencje językowe w swoim codziennym życiu (prywatnym lub zawodowym).

Zastanów się, w jakich działaniach uczniowie mogą połączyć swoje kompetencje językowe, kompetencje informatyczne i swoje hobby/zainteresowania lub życie zawodowe. Mogą używać języka docelowego do korespondencji, czytania i pisania podręczników/ instrukcji, robienia prezentacji, nagrywania filmów, itp. Spraw, by ich proces uczenia się języka był jeszcze bardziej motywujący poprzez zaangażowanie ich zainteresowań lub potrzeb zawodowych.

Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
Holistycznie wprowadzaj swoje strategie cyfrowe do procesu nauczania języka.