Jedną z kluczowych kompetencji, które każdy dydaktyk powinien nabyć, jest identyfikowanie dobrych zasobów edukacyjnych oraz modyfikowanie, tworzenie i udostępnianie zasobów cyfrowych, które pasują do zakładanych celów dydaktycznych, grupy uczniów i stylu nauczania. Jednocześnie nauczyciele muszą mieć świadomość, jak odpowiedzialnie korzystać z treści cyfrowych i nimi zarządzać, przestrzegając praw autorskich i chroniąc dane osobowe. Te problemy omawiane są w obszarze drugim.

Zastanów się nad swoją pozycją w kontekście celów długoterminowych.

1. Korzystam z różnych stron internetowych i strategii wyszukiwania, w celu zlokalizowania i wybrania szeregu różnych zasobów cyfrowych do nauczania języków, omawiając cztery obszary komunikacji zgodnie z nowymi skalami CEFR i deskryptorami dla uczniów.
Rzadko korzystam z Internetu w celu znalezienia zasobów do nauczania i uczenia się języków.
Korzystam z popularnych wyszukiwarek i platform z różnymi zasobami w celu wyszukania odpowiednich źródeł do nauczania i uczenia się języków.
Oceniam i dobieram zasoby na podstawie ich przydatności dla mojej grupy uczniów oraz w oparciu o ich zapotrzebowanie na różnorodne działania związane z komunikacją językową i praktykę strategii (produkcja, recepcja, interakcja, mediacja).
Porównuję różne zasoby, stosując szereg odpowiednich kryteriów, m.in. niezawodność, jakość, design, interaktywność, atrakcyjność i adekwatność dla czterech obszarów komunikacji.
Doradzam kolegom w zakresie odpowiednich zasobów i strategii wyszukiwania oraz rozwoju wszystkich umiejętności i kompetencji związanych z nauczaniem i uczeniem się języków w różnych środowiskach nauczania, a także utrzymywanie własnego wyboru zasobów cyfrowych, pamiętając o nowych skalach i deskryptorach CEFR.

2. Tworzę własne cyfrowe zasoby do nauki języka i modyfikuję istniejące, aby dostosować je do różnych działań i strategii w komunikacji językowej, a także do potrzeb uczniów.
Nie tworzę własnych zasobów cyfrowych do nauki języków obcych.
Notatki z wykładów, listy pozycji do przeczytania, karty pracy tworzę za pomocą podstawowych narzędzi edytora tekstu, przy użyciu komputera, ale następnie je drukuję.
Opracowuję cyfrowe prezentacje do nauki języków obcych z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji, takich jak dołączanie elementów audio, animacji i interaktywnych elementów rywalizacji takiej jak w grach.
Tworzę i modyfikuję różnego rodzaju zasoby (audio, video, quizy, planery, prezentacje, itp.), aby wykorzystać je do działań związanych z komunikacją językową (recepcja, produkcja, interakcja online i mediacja) w różnych środowiskach nauczania.
Opracowuję i dostosowuję kompleksowe, interaktywne zasoby cyfrowe, takie jak aplikacje i gry do nauczania i oceny we wszystkich obszarach umiejętności (pisanie, mówienie, słuchanie, czytanie, mediacja i interakcja online) dla moich uczniów, a nawet tworzę lub współtworzę kursy językowe online.

3. Skutecznie wykorzystuję odpowiednie środki i procedury, aby chronić poufne informacje, np. dane osobowe, egzaminy, zadania uczniów, oceny uczniów itp.
Nigdy nie brałem pod uwagę kwestii ochrony danych lub bezpieczeństwa, ponieważ dział/placówka zarządza wszystkimi tymi kwestiami.
Unikam przechowywania danych osobowych i innych poufnych informacji w formie elektronicznej, ale czasami przechowuję takie dane za pomocą lokalnych i/lub działających w chmurze systemów zarządzania.
Czasami znajduję sposoby na ochronę danych osobowych i innych informacji, np. poprzez dodanie hasła użytkownika, ale nie zawsze; potrafię zarządzać niektórymi narzędziami Google i/lub narzędziami VLE w zakresie procedur administracyjnych (np. zamknięte grupy, udostępnianie dokumentów, zarządzanie kalendarzem, kwestionariusze, ocena grupy, itp).
Opracowuję i stosuję hasła do ochrony i dostępu do plików z danymi osobowymi (np. mogę pracować jako administrator w zamkniętych grupach, udostępniając funkcje użytkownikom, udostępniając linki do chronionych sesji wirtualnych, dokumentów itp.)
Kompleksowo chronię dane osobowe, np. łącząc trudne do odgadnięcia hasła z szyfrowaniem i częstymi aktualizacjami oprogramowania (np. do zarządzania stronami internetowymi, systemami pocztowymi, skrzynkami chronionymi w chmurze itp.)

Twój wynik:

Twój wynik:

Twoja odpowiedź: Rzadko korzystam z Internetu w celu znalezienia zasobów do nauczania i uczenia się języków.

Nawet jeśli Internet może wydawać się przytłaczający jako nowe miejsce, w którym można znaleźć materiały do nauczania języków, oferuje wiele różnych sposobów na przyspieszenie nauki uczniów za pomocą zasobów cyfrowych, więc warto dać mu szansę!

Jeśli Twoi uczniowie zmagają się z jakimiś ćwiczeniami językowymi, korzystając z Internetu możesz poszukać atrakcyjnych i pomocnych alternatyw. Możliwość wyszukiwania i lokalizowania alternatywnych źródeł cyfrowych zapewni Ci bardziej elastyczny „zestaw narzędzi” do wykorzystania na zajęciach.

Na początek upewnij się, że wiesz, jaka przeglądarka internetowa znajduje się na Twoim komputerze, tablecie lub smartfonie i w jaki sposób przeprowadzić wyszukiwanie online. Twoja przeglądarka to drzwi do Internetu, a wyszukiwarka jest ścieżką, która po otwarciu tych drzwi prowadzi do miejsca, do którego chcesz się udać. Popularne przeglądarki to: Edge (Microsoft), Firefox, Safari (Apple) lub Chrome (Google).

Możesz otworzyć przeglądarkę klikając w jej ikonę, a następnie zapoznać się z jej działaniem.

Niektóre popularne wyszukiwarki, które mogą być używane do wyszukiwania odpowiednich materiałów do nauki języków to Google lub Bing.
Możesz również znaleźć jedno z narzędzi cyfrowych sprofilowanych na platformie e-learningowej dla nauczycieli języków obcych IDEAL lub przejść bezpośrednio do znanej strony internetowej dla nauczycieli języków obcych, wpisując jej adres w pasku wyszukiwania.

Twoja odpowiedź: Korzystam z popularnych wyszukiwarek i platform z różnymi zasobami w celu wyszukania odpowiednich źródeł do nauczania i uczenia się języków.

Umiejętność zlokalizowania zasobów cyfrowych do wykorzystania na zajęciach poprzez wyszukiwanie w Internecie i poznanie platform cyfrowych to świetny sposób na zapoznanie się z tym, co możesz dostosować (oraz wykorzystać) do potrzeb uczniów.

Im więcej doświadczenia zdobędziesz poprzez wyszukiwanie online i korzystanie z podstawowych platform w celu znalezienia źródeł, tym szybciej możesz przygotować się do zajęć i tym bardziej staniesz się doświadczony w pomaganiu uczniom, gdy napotkają trudności. Na przykład, jeśli Twoi uczniowie mają problemy z artykulacją lub intonacją dźwięku, możesz znaleźć i odesłać ich do źródła internetowego, takiego jak tłumacz Bing, gdzie mają możliwość usłyszeć, jak określone słowa są wymawiane w różnych językach, a nawet sami wymawiać słowa i zostać automatycznie ocenionymi.
Aby wypróbować narzędzie cyfrowe, gdy już je znajdziesz, po prostu przejdź do strony głównej narzędzia i rozejrzyj się. Czy są jakieś przykłady tego, jak działa narzędzie? Poszukaj zrzutów ekranu przykładowego materiału i wyobraź sobie, jak może on działać, jeśli zostanie zastosowany jako podłoże nauczania.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu, to:
 • Warto zauważyć, że w zależności od wyszukiwarki można uzyskać różne wyniki, więc nie obawiaj się ich porównywać.
 • Popularne wyszukiwarki, takie jak Google czy Bing lub platforma e-learningowa dla nauczycieli języków IDEAL.
Po zapoznaniu się z podstawami cyfrowego źródła poprzez przeglądanie jego strony internetowej i zorientowaniu się, jakiego rodzaju funkcje zapewnia ta platforma, spróbuj zrobić kolejny krok i zostań użytkownikiem tego narzędzia. Zarejestruj się lub utwórz konto, a następnie spróbuj zalogować się w celu uzyskania dostępu, aby sprawdzić, w jaki sposób zaczniesz go używać.

Twoja odpowiedź: Oceniam i dobieram zasoby na podstawie ich przydatności dla mojej grupy uczniów oraz w oparciu o ich zapotrzebowanie na różnorodne działania związane z komunikacją językową i praktykę strategii (produkcja, recepcja, interakcja, mediacja).

Na swoim poziomie zaawansowania, najprawdopodobniej zgromadziłeś wystarczające doświadczenie w wyszukiwaniu i ocenie zasobów cyfrowych w celu zaproponowania swoim uczniom strategii i przynajmniej jednego narzędzia wspierającego rozwój ich działań związanych z komunikacją, niezależnie od różnych poziomów zaawansowania.

Znajomość różnych narzędzi daje możliwość wspierania uczniów przy niemal każdym problemie, poprzez odsyłanie ich do źródła, które może im pomóc. Jako nauczyciel możesz mieć wiele narzędzi, które dobrze znasz i które możesz wykorzystać do przygotowania zajęć, dodatkowych ćwiczeń, zadań itp.
Teraz, gdy czujesz się już swobodnie z różnymi narzędziami cyfrowymi, postaraj się przynajmniej raz w tygodniu poszukać jakiegoś narzędzia, którego użyjesz w trakcie przygotowań do pracy na zajęciach.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu, to:
 • Zasoby arkuszy kalkulacyjnych online, takie jak Google Sheets lub narzędzia do sortowania, w celu posortowania narzędzi pod kątem ich przydatności na różnych płaszczyznach.
 • Popularne wyszukiwarki, takie jak Google lub Bing.
Można spróbować użyć różnych terminów do wyszukiwania, na przykład skupiając się na niuansach umiejętności. Wyszukaj ogólną interakcję mówioną w języku obcym w porównaniu z rozmowami online. Jakie są różnice w wynikach?
Jako niezależny użytkownik, powinieneś zacząć porównywać różne aplikacje kierując się kryterium jakości. Poznaj różne narzędzia, zastanów się nad zaletami każdego z nich i zdecyduj, które najlepiej pasuje do środowiska, w którym uczysz.

Twoja odpowiedź: Porównuję różne zasoby, stosując szereg odpowiednich kryteriów, m.in. niezawodność, jakość, design, interaktywność, atrakcyjność i adekwatność dla czterech obszarów komunikacji.

Nauczyciele języka mają na celu zaoferowanie swoim uczniom najlepszych możliwości uczenia się, angażowania się i używania języka docelowego. Ustalenie precyzyjnych kryteriów przy wyborze najlepszych zasobów cyfrowych – narzędzi i gadżetów – do nauki języków ma kluczowe znaczenie dla oceny nowego narzędzia.

Powody do korzystania z dowolnych źródeł lub narzędzi muszą być jasne. Istnieją dowody na to, że nowe technologie przynoszą dodatkowe korzyści tylko wtedy, gdy spełniają określone zapotrzebowanie edukacyjne i pomagają uczniom robić postępy w skali biegłości językowej.

Aby poczynić postępy w tej dziedzinie, warto określić, jakie działania komunikacyjne i strategie językowe będzie wspierać wybrane narzędzie oraz w jaki sposób będzie ono generować użyteczne informacje zwrotne.

Nauczyciele języków obcych powinni zadać sobie pytanie, czy treść lub zastosowana technologia stanowią wyzwanie dla docelowych użytkowników, czy możliwości ćwiczenia są przydatne i czy można ułatwić regularne ocenianie.

Należy spróbować określić możliwości rozwijania komunikacyjnych kompetencji językowych uczniów za pomocą narzędzia cyfrowego, stosownie do poziomu znajomości języka i umiejętności cyfrowych uczniów.

Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu to:
 • Różne blogi i strony internetowe, które są tworzone przez innych nauczycieli języków obcych, takie jak EFL Magazine, Spanish Academy, są często interesującymi miejscami do odkrywania nowych narzędzi, oprócz tych skategoryzowanych w tym projekcie. Warto poszukać blogów o nauczaniu języków obcych i wypróbować niektóre z proponowanych przez nich narzędzia.
Dziel się swoją wiedzą z kolegami dydaktykami i społecznościami internetowymi.

Twoja odpowiedź: Doradzam kolegom w zakresie odpowiednich zasobów i strategii wyszukiwania oraz rozwoju wszystkich umiejętności i kompetencji związanych z nauczaniem i uczeniem się języków w różnych środowiskach nauczania, a także utrzymywanie własnego wyboru zasobów cyfrowych, pamiętając o nowych skalach i deskryptorach CEFR.

Jesteś w doskonałej sytuacji, aby połączyć siły z innymi nauczycielami zaangażowanymi cyfrowo w celu wspierania innowacji w nauce języków. Zacznij dzielić się swoją wiedzą z kolegami i/lub społecznościami internetowymi. Można to zrobić poprzez utworzenie repozytorium zasobów wśród współpracowników – np. poprzez opracowanie arkusza informacyjnego, bloga, strony internetowej lub mediów społecznościowych – z przydatnymi zasobami językowymi, – pamiętając o nowych skalach CEFR i deskryptorach.

Możliwość utrzymywania, wybierania i promowania korzystania z technologii cyfrowych w dowolnym celu w ramach zajęć językowych umożliwi Twoim kolegom i uczniom dostęp do różnorodnych edukacyjnych zasobów językowych.

Upewnij się, że ta rada działa w obie strony, abyś również skorzystał/a z dzielenia się wiedzą i postaraj się zaangażować jak najwięcej swoich kolegów dydaktyków.

Postaraj się, aby Twoja wiedza okazała się wartościowa w kwestii udoskonalenia nauczania wśród innych nauczycieli języków obcych. Możesz zacząć dzielić się zasobami poprzez e-mail, Dropbox lub poprzez profesjonalne spotkania czy warsztaty. Aby dzielić się cyfrowymi zasobami językowymi na całym świecie, możesz założyć własny blog lub stronę internetową i zaprosić swoich kolegów do przyłączenia się lub współtworzenia istniejących sieci dotyczących nauki języków obcych.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu to:
 • Blogi lub platformy internetowe, takie jak WordPress, w celu dzielenia się swoimi pomysłami i zasobami
 • Sieci społecznościowe, takie jak Facebook lub Instagram.
Wspieranie wyszukiwania cyfrowych zasobów i ich ogólne wykorzystanie w całej placówce.

Twoja odpowiedź: Nie tworzę własnych zasobów cyfrowych do nauki języków obcych.

Identyfikacja głównych kwestii i problemów, które mogą obniżyć Twoją motywację do tworzenia własnych cyfrowych zasobów do nauki języków obcych, może pomóc Ci w krytycznej analizie Twoich kompetencji w zakresie nauczania języków obcych w erze cyfrowej i określeniu, jak możesz się rozwijać w tej dziedzinie.

Tworzenie własnych materiałów do nauki jest bardzo angażujące i zachęca uczniów do aktywnego udziału w zajęciach.
Można zacząć od poszukania możliwości i przestrzeni, w których uczniowie, a także Ty jako nauczyciel języka, możecie uzyskać dostęp do cyfrowych treści. Przede wszystkim poszukaj platform edukacyjnych i określ, co można dzięki nim osiągnąć.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu i są bardzo proste w użyciu to:
 • Wordsearch, Suchsel umożliwiający tworzenie łamigłówek, wyszukiwarka słów.
 • Systemy Zarządzania Nauką (LMS') lub Wirtualne Środowiska Nauczania (VLE) takie jak Moodle. Możesz przejrzeć fora Moodle, aby poznać niektóre istniejące przestrzenie online, które efektywnie wykorzystują opracowane cyfrowe materiały edukacyjne.
Po znalezieniu odpowiedniego wzorca przestrzeni online do nauki języka, zastanów się, jakie możliwości może zaoferować podobna przestrzeń Twojej grupie językowej.

Twoja odpowiedź: Notatki z wykładów, listy pozycji do przeczytania, karty pracy tworzę za pomocą podstawowych narzędzi edytora tekstu, przy użyciu komputera, ale następnie je drukuję.

Nawet jeśli nie masz dużego doświadczenia w dzieleniu się swoimi zasobami do nauki języków obcych w środowisku cyfrowym, jest kilka rzeczy, które możesz próbować wdrożyć.

Korzyści z tego rozwiązania są szczególnie zauważalne w postaci zaoszczędzonego czasu i papieru, a także możliwości łatwiejszej współpracy z uczniami i uproszczonego dostępu do zasobów edukacyjnych.
Zacznij poznawać narzędzia i programy na platformie IDEAL, aby wybrać te, które najlepiej nadają się do Twoich celów dydaktycznych. Możesz stworzyć karty pracy, które mogą być udostępniane zarówno online, jak i w formie drukowanej. W zależności od tego, czy uczniowie mają dostęp do komputera, mogą chcieć wypełnić niektóre z nich online.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu to:
 • Interaktywne zasoby takie jak LingoFox, Hot Potatoes, Wordsearch zawierają wiele opcji do tworzenia kart pracy i dzielenia się nimi zarówno online jak i w formie papierowej.
 • Inną opcją może być zapoznanie się z narzędziami do wspólnego pisania Padlet, Flinga i rozpoczęcie tworzenia zadań dla uczniów do wykonania w tym właśnie miejscu.
 • Jednymi z najbardziej popularnych programów do sporządzania notatek z wykładów są Evernote lub OneNote.
Możesz wykorzystać swoją dotychczasową metodę nauczania poprzez zintegrowanie narzędzi takich jak quizy online, animacje, ankiety, podcasty, filmy z YouTube itp. z istniejącymi prezentacjami cyfrowymi, aby zaangażować swoich uczniów.

Twoja odpowiedź: Opracowuję cyfrowe prezentacje do nauki języków obcych z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji, takich jak dołączanie elementów audio, animacji i interaktywnych elementów rywalizacji takiej jak w grach.

Jeśli korzystasz już z cyfrowych narzędzi do prezentacji, takich jak Microsoft PowerPoint, Prezi, czy Google Slides, i używasz dodatkowych narzędzi do ich rozszerzenia, możesz skorzystać z szeregu dodatkowych narzędzi, takich jak Anchor, aby jeszcze lepiej wykorzystać swoje nauczanie.

Przekazywanie wiedzy w atrakcyjnym wizualnie formacie pozwala nauczycielom na tworzenie interaktywnych środowisk edukacyjnych i wspomaganie pamięci audiowizualnej uczniów.
Następnym krokiem będzie zbadanie bardziej interaktywnych i angażujących metod, które mogą być zrealizowane w ramach ograniczeń wynikających z warunków edukacyjnych i rodzaju zajęć. Im więcej doświadczenia zdobędziesz w tworzeniu interaktywnych ćwiczeń językowych, używając różnorodnych narzędzi w różnych kontekstach, tym bardziej zachęcisz uczniów do interakcji i komunikacji w języku docelowym.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu to:
 • Quizy online, takie jak Google Forms dla uczniów, jako zadanie do samooceny. Można zauważyć, że istnieje wiele różnych narzędzi, często darmowych, które ułatwiają tworzenie quizów i zapewniają ukierunkowaną informację zwrotną w przypadku błędnych odpowiedzi. Narzędzia takie jak Mentimeter czy Kahoot pozwalają na bezpośrednie zaangażowanie uczniów.
 • Make Beliefs Comix, Pixton to kolejne doskonałe narzędzia pomagające uczniom zrozumieć język jako część narracji.
Poznaj inne narzędzia cyfrowe, które mogą być wykorzystane do stworzenia bardziej interaktywnych zadań dla Twoich uczniów na platformie IDEAL.

Twoja odpowiedź: Tworzę i modyfikuję różnego rodzaju zasoby (audio, video, quizy, planery, prezentacje, itp.), aby wykorzystać je do działań związanych z komunikacją językową (recepcja, produkcja, interakcja online i mediacja) w różnych środowiskach nauczania.

Tworząc i modyfikując oryginalne materiały do nauki języków obcych należy pamiętać o tym, by nie tylko wykorzystywać narzędzia i technologie cyfrowe jako środków do osiągnięcia celów nauczania, ale także by używać ich do działań związanych z komunikacją językową, dostosowanych do potrzeb i preferencji edukacyjnych uczniów.

Wykorzystywanie narzędzi cyfrowych do działań komunikacyjnych pozwoli Twoim uczniom rozwinąć kompetencje zgodne z nowymi deskryptorami CEFR, szczególnie związane z interakcją i mediacją w środowiskach internetowych.
Aby rozwiązać ten problem, można opracować różnego rodzaju zasoby lub dostosować już istniejące, tak by mogły być wykorzystane do różnych działań związanych z komunikacją językową. Metoda ta może być skutecznym sposobem na ułożenie zajęć i rozwijanie umiejętności językowych Twoich uczniów. Wymóg angażowania się w ćwiczenia o charakterze komunikacyjnym pomoże również uczniom w utrzymaniu koncentracji.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu to:

Kontynuuj stosowanie nowych rozwiązań cyfrowych, aby jeszcze bardziej usprawnić działania związane z komunikacją Twoich uczniów - na przykład wszelkich zasobów cyfrowych lub środowisk, które są bardziej angażujące, bardziej interaktywne lub bardziej nastawione na współpracę.

Rozwiń ofertę o interaktywne narzędzia i środowiska współpracy.

Twoja odpowiedź: Opracowuję i dostosowuję kompleksowe, interaktywne zasoby cyfrowe, takie jak aplikacje i gry do nauczania i oceny we wszystkich obszarach umiejętności (pisanie, mówienie, słuchanie, czytanie, mediacja i interakcja online) dla moich uczniów, a nawet tworzę lub współtworzę kursy językowe online.

Tworząc własne zasoby cyfrowe, masz możliwość planowania nowych zajęć i metod opartych na interaktywnych zasobach cyfrowych.

Opanowanie wykorzystywania narzędzi i platform cyfrowych do tworzenia własnych zasobów znacznie ułatwi Ci pracę i poprawi wyniki. Udział w tworzeniu i koordynacji kursów w środowisku wirtualnym pomoże Ci w organizacji programu nauczania języka i będzie korzystny dla placówki edukacyjnej, w której pracujesz.
Aby rozwinąć swoje doświadczenie w tym obszarze, poznaj nowe i istniejące aplikacje oraz poświęć czas na porównanie i analizę ich z aplikacjami lub zasobami, z których już korzystałeś. Czy masz krytyczne podejście do wyboru odpowiednich zasobów biorąc pod uwagę naukę i potrzeby uczniów?
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu to:
 • Zintegrowanie wykorzystania zaawansowanych narzędzi cyfrowych, takich jak Second Life czy Italki aby umożliwić uczniom nawiązywanie kontaktów z użytkownikami języka z innych krajów. Może to zrewolucjonizować proces uczenia się języków obcych i wzmocnić podejście CEFR, aby postrzegać uczącego się języka przede wszystkim jako podmiot społeczny.
 • Tworzenie filmów wspomagających komunikację za pomocą Powtoon lub Lightworks.

Na tak wysokim poziomie ważne jest, aby pamiętać, że technologia jest po prostu środkiem do osiągnięcia celu. Podczas żonglowania różnymi funkcjami wielu różnych dostępnych narzędzi cyfrowych należy skupić się na konkretnym celu (celach) nauczania, zgodnie z potrzebami i preferencjami uczniów.

Zawsze należy dążyć do wzbogacania doświadczenia użytkownika, a nie tylko używać narzędzia dla samego faktu korzystania z niego.

Twoja odpowiedź: Nigdy nie brałem pod uwagę kwestii ochrony danych lub bezpieczeństwa, ponieważ dział/placówka zarządza wszystkimi tymi kwestiami.

Podczas gdy dobrze jest móc liczyć na pomoc personelu i/lub działu, który pomaga w ochronie istotnych informacji, ważne jest również, żeby być w stanie samodzielnie zarządzać bezpieczeństwem, tak aby chronić dane takie jak informacje osobowe lub oceny uczniów.

Zakładanie własnych kont dla określonych zasobów lub w celu ochrony informacji może być przydatne. Ustawianie i zarządzanie własnymi zabezpieczeniami może zwiększyć poczucie bezpieczeństwa podczas wysyłania, przechowywania i wymiany informacji.
Aby skutecznie podejść do tego zagadnienia, upewnij się, że wiesz, dlaczego zapewnienie bezpieczeństwa danych uczniów jest dla ciebie ważne. Jednym ze sposobów podejścia do tego zagadnienia może być zastanowienie się (lub nawet zapytanie uczniów) o konsekwencje udostępnienia ocen uczniów, informacji osobowych lub projektów.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu to:
 • Serwisy udostępniające filmy, takie jak YouTube, które mogą być użytecznym źródłem wskazówek na temat tworzenia silnych haseł. Dowiedz się, jak chronić urządzenia za pomocą haseł - nie tylko smartfony, ale także komputery.
Poznaj zalety stosowania haseł cyfrowych w celu zabezpieczenia istotnych informacji. Zbadaj przykłady w przestrzeni cyfrowej i rzeczywistej, zwracając uwagę na to, co się dzieje w każdej z nich.

Twoja odpowiedź: Unikam przechowywania danych osobowych i innych poufnych informacji w formie elektronicznej, ale czasami przechowuję takie dane za pomocą lokalnych i/lub działających w chmurze systemów zarządzania.

Przechowywanie zarówno swoich jak i uczniów informacji osobowych, zadań, ocen, wyników testów itp. na urządzeniach USB, Google Drive, lub innych systemach pamięci dostępnych w większości organizacji edukacyjnych może być bardzo przydatne. Jednakże, dodatkowa warstwa bezpieczeństwa może zostać dodana poprzez zastosowanie oprogramowania antywirusowego, zapór sieciowych i ochrony haseł.

Oprogramowanie antywirusowe może wzmocnić bezpieczeństwo poufnych danych, a ochrona urządzeń hasłem może stanowić dodatkową warstwę zabezpieczeń.
Oprogramowanie ochronne powinno być w idealnym przypadku skonfigurowane przez instytucję edukacyjną, tak aby wszystkie urządzenia mogły bezpiecznie działać w środowisku cyfrowym i korzystać ze wspólnego zestawu zabezpieczeń.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu to:
Możesz rozważyć sprawdzenie innych narzędzi i sposobów służących do ochrony danych. Sprawdź i oceń je pod względem ceny, funkcji, niezawodności, skuteczności itp.

Twoja odpowiedź: Czasami znajduję sposoby na ochronę danych osobowych i innych informacji, np. poprzez dodanie hasła użytkownika, ale nie zawsze; potrafię zarządzać niektórymi narzędziami Google i/lub narzędziami VLE w zakresie procedur administracyjnych (np. zamknięte grupy, udostępnianie dokumentów, zarządzanie kalendarzem, kwestionariusze, ocena grupy, itp).

Ochrona danych osobowych jest obowiązkiem, który powinni brać pod uwagę wszyscy nauczyciele. Usystematyzowane podejście do tej kwestii może pomóc w zapewnieniu jej skuteczności.

Dobre podejście do ochrony danych może zapewnić bezpieczeństwo danych poprzez promowanie stosowania silnych haseł, programów antywirusowych (oprogramowania) i zapór sieciowych. Należy jednak podjąć inne środki ostrożności, aby zagwarantować, że dane uczniów pozostaną prywatne i chronione.

Korzystne środki zapobiegawcze mogą obejmować np. aktualizację programów antywirusowych lub comiesięczną zmianę haseł.

Również funkcje pisania dokumentów i autouzupełniania online mogą stwarzać ryzyko śledzenia przez osoby trzecie.

Dostosowanie opcji bezpieczeństwa w przeglądarce internetowej, aby uniemożliwić takie autouzupełnianie, jest dobrym narzędziem do udaremnienia ingerencji osób trzecich.

Szeroki zakres dokumentów można skorygować poprzez usunięcie zaznaczenia opcji autouzupełniania i osób trzecich, co utrudni innym dostęp do informacji o charakterze prywatnym.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu, to:
 • Google Narzędzia lub inne zasoby internetowe mogą być wykorzystane do zbadania, w jaki sposób informacje mogą być przechowywane w sposób bardziej poufny, bez włączania opcji automatycznego uzupełniania.
Można rozważyć dodatkowe opcje związane z bezpieczeństwem danych, zastanawiając się nad innymi sytuacjami, w których bezpieczeństwo danych ma kluczowe znaczenie, oraz nad sposobem zarządzania ochroną danych.

Twoja odpowiedź: Opracowuję i stosuję hasła do ochrony i dostępu do plików z danymi osobowymi (np. mogę pracować jako administrator w zamkniętych grupach, udostępniając funkcje użytkownikom, udostępniając linki do chronionych sesji wirtualnych, dokumentów itp.).

Podczas gdy przydatne jest wdrożenie silnych środków ochrony danych, powinniśmy być ostrożni, aby zarejestrowani użytkownicy nie uzyskali nielegalnego dostępu (świadomie lub nie) do prywatnych dokumentów. Przykładem tego są zamknięte klasy w Microsoft Teams ,BigBlueButton lub innych platformach synchronicznych, gdzie nauczyciel zamieszcza poufne informacje o uczniach. W takich przypadkach na platformie powinien być włączony spersonalizowany lub przynajmniej ograniczony dostęp.

Dostosowanie niektórych narzędzi może przynieść znaczące efekty zarówno w zakresie bezpieczeństwa, jak i ochrony. Dodatkowe aplikacje mogą nam pomóc w tworzeniu kodów bezpieczeństwa dla poszczególnych uczniów, tak aby istotne informacje były dostępne tylko dla nich.
Jednym ze sposobów na dodanie funkcji bezpieczeństwa i ochrony prywatności danych jest wykorzystanie mechanizmów ochrony i szyfrowania plików, folderów lub innych przesyłanych zasobów. Istnieje szeroki zakres swobodnie dostępnego oprogramowania, które ułatwia to zadanie w wielu systemach.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu to: Oprogramowanie do szyfrowania z otwartym dostępem, takie jak Gihosoft które działa na komputerach z systemem Windows i Mac.
Sprawdź obszar szyfrowania cyfrowego i zastosowań bezpieczeństwa w ramach istniejących narzędzi cyfrowych, których obecnie używasz, aby jeszcze bardziej zapewnić bezpieczeństwo. Możesz poszukać istniejących przykładów zasad itp. stosowanych już w innych firmach, na uniwersytetach, w ośrodkach badawczych, szpitalach itp.

Twoja odpowiedź: Kompleksowo chronię dane osobowe, np. łącząc trudne do odgadnięcia hasła z szyfrowaniem i częstymi aktualizacjami oprogramowania (np. do zarządzania stronami internetowymi, systemami pocztowymi, skrzynkami chronionymi w chmurze itp.).

Wydaje się, że masz bardzo dobry dostęp do technologii cyfrowych służących ochronie i bezpieczeństwu informacji oraz bardzo dobrze je rozumiesz. Jest to oczywiście idealna sytuacja. Jednak nawet użytkownicy o wysokich kompetencjach cyfrowych mają czasem problemy z kwestiami technicznymi lub operacyjnymi, mogą też pojawić się nowe, ulepszone narzędzia.

Mogą pojawić się nowe sytuacje i zadania, do których trzeba będzie dostosować dotychczasowe podejście (np. nowe technologie bezpieczeństwa i oprogramowanie ochronne). Im bardziej zróżnicowana jest Twoja cyfrowa przestrzeń edukacyjna, tym bardziej prawdopodobne jest, że pojawi się więcej postępów (i słabości) związanych z ochroną użytkowników. Nie należy zaniedbywać ani pomniejszać znaczenia aktualizacji i ciągłego przeglądu zagadnień i rozwiązań dotyczących prywatności.
Aby temu zaradzić, należy rozważyć przeznaczenie czasu i możliwości na badania i dyskusje na zajęciach lub z innymi kolegami w odniesieniu do możliwości szyfrowania danych i programów bezpiecznego przechowywania. Jeśli masz dostęp do specjalistów, dobrym pomysłem jest przedyskutowanie z nimi niektórych pomysłów. Można również zaplanować pewne działania lub grupowe projekty związane z tym tematem, w których uczniowie mogliby wymyślać różne cyfrowe rozwiązania i strategie.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu to:
 • Wspólne przestrzenie komunikacyjne, takie jak Microsoft Teams, Google Meet, Zoom, i Flipgrid jako dobre źródła do prowadzenia dyskusji na temat szyfrowania danych (gdzie nauczyciel może umieszczać zastrzeżone elementy według grup).
Regularnie sprawdzaj skuteczność strategii ochrony danych i otwarcie omawiaj praktyczne lub techniczne problemy z udziałem wszelkich dostępnych ekspertów.