Zaangażowanie zawodowe jest kluczowym czynnikiem samorozwoju każdego nauczyciela języka i wymaga aktywnego opanowania zarówno umiejętności pedagogicznych, jak i cyfrowych. Nie jest to jednak zadanie, które wykonuje się samemu. Skuteczne zaangażowanie zawodowe wymaga od nauczycieli nawiązywania kontaktów i współpracy z rówieśnikami i innymi interesariuszami. Te zagadnienia poruszane są w obszarze pierwszym.

Zastanów się nad swoją pozycją w kontekście celów długoterminowych.

1. Systematycznie korzystam z różnych kanałów przekazu cyfrowego, aby usprawnić komunikację z uczniami, współpracownikami i innymi zainteresowanymi stronami.
Rzadko korzystam z cyfrowych kanałów komunikacji, aby pozostawać w kontakcie z uczniami, osobami zawodowo zajmującymi się nauczaniem języków obcych i innymi zainteresowanymi stronami.
Wykorzystuję podstawowe kanały komunikacji cyfrowej, np. pocztę elektroniczną, do kontaktów z uczniami, osobami zawodowo zajmującymi się nauczaniem języków obcych i innymi zainteresowanymi stronami.
Łączę różne kanały komunikacji cyfrowej, np. e-mail, blogi kursowe czy komunikatory internetowe, w celach zawodowych.
Systematycznie wybieram, dostosowuję i łączę różne rozwiązania cyfrowe, aby skutecznie komunikować się z uczniami, specjalistami w dziedzinie nauczania języków obcych i innymi zainteresowanymi stronami.
Rozważam, omawiam i aktywnie rozwijam moje strategie komunikacyjne do celów zawodowych, łącząc wiele aplikacji i platform cyfrowych.

2. Wykorzystuję technologie cyfrowe do współpracy z innymi nauczycielami języków obcych zarówno w mojej placówce edukacyjnej, jak i poza nią.
Rzadko mam okazję współpracować z innymi specjalistami w dziedzinie nauczania języków obcych lub szkoleniowcami za pośrednictwem technologii cyfrowych.
Czasami wymieniam się materiałami do nauki języków obcych i moimi doświadczeniami ze współpracownikami, innymi specjalistami w dziedzinie nauczania języków obcych lub szkoleniowcami za pomocą podstawowych narzędzi cyfrowych, np. poczty elektronicznej.
Jestem świadomy istnienia różnych programów/usług do współpracy online (np. fora, narzędzia do przechowywania i udostępniania plików w chmurze, itp.), których używam do współpracy z innymi osobami zawodowo zajmującymi się nauczaniem języków obcych lub szkoleniowcami
Wymieniam pomysły dydaktyczne, doświadczenia zawodowe i materiały multimedialne z osobami zawodowo zajmującymi się nauczaniem języków obcych spoza mojej placówki np. w ramach internetowej platformy wymiany doświadczeń zawodowych.
Wspólnie tworzę materiały i zasoby z innymi nauczycielami języków obcych i specjalistami w grupach internetowych lub środowiskach współpracy, np. Google Drive lub Trello, aby wprowadzać innowacje do naszych praktyk pedagogicznych.

3. Aktywnie rozwijam swoje umiejętności w zakresie nauczania z wykorzystaniem technologii cyfrowych.
Rzadko mam czas na pracę nad swoimi umiejętnościami w zakresie edukacji cyfrowej i nauczania, które pozwoliłyby mi udoskonalić moją pracę zawodową.
Sporadycznie doskonalę swoje cyfrowe umiejętności zawodowe poprzez refleksję i eksperymentowanie
Często korzystam z różnych zasobów, aby rozwijać swoje umiejętności w zakresie nauczania cyfrowego.
Regularnie współpracuję z kolegami z pracy nad tym, jak wykorzystać technologie cyfrowe do wprowadzania innowacji i ulepszania naszych praktyk nauczania języków obcych zgodnie z nowymi deskryptorami CEFR.
Często pomagam kolegom i innym nauczycielom języków obcych w rozwijaniu ich cyfrowych strategii nauczania, biorąc pod uwagę nowe deskryptory CEFR.

4. Uczestniczę w szkoleniach online w celu doskonalenia własnych metod nauczania języków obcych.
Możliwości szkoleń online to nowy obszar, którego jeszcze nie brałem pod uwagę w swoim rozwoju zawodowym.
Nie brałem jeszcze udziału w szkoleniach online, ale zdecydowanie jestem nimi zainteresowany w kontekście mojego rozwoju zawodowego jako nauczyciela języka.
Raz lub dwa razy uczestniczyłem w szkoleniach online, aby ulepszyć swoje umiejętności zawodowe i cyfrowe.
Wypróbowałem wiele różnych możliwości szkoleń online, aby udoskonalić swoje umiejętności zawodowe i działania pedagogiczne w kontekście nauczania języków obcych.
Często biorę udział we wszelkiego rodzaju szkoleniach online, aby rozwijać swoje umiejętności zawodowe.

Twój wynik:

Twój wynik:

Twoja odpowiedź: Rzadko korzystam z cyfrowych kanałów komunikacji, aby pozostawać w kontakcie z uczniami, osobami zawodowo zajmującymi się nauczaniem języków obcych i innymi zainteresowanymi stronami.

Korzystanie z cyfrowych kanałów komunikacji może być wyzwaniem, ale pozwalają one na interakcję na odległość i pozostawanie w kontakcie z uczniami, współpracownikami lub innymi zainteresowanymi stronami.

Kanały komunikacyjne online są niezbędne do budowania skutecznej komunikacji w dzisiejszych czasach.

Ułatwiają one komunikację i łączność oraz pozwalają pozostać w kontakcie z uczniami i przewodzić im, gdziekolwiek się znajdują. Można usprawnić swój kontakt z kolegami, aby wymieniać się najlepszymi metodami i pomóc w rozwoju praktyk nauczania języków obcych.

Zacznij od pisania maili do swoich uczniów, aby ich odpowiednio ukierunkować i podsyłaj im treści edukacyjne.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
 • Klientów poczty elektronicznej, jak na przykład Gmail lub Outlook, aby wspomóc pisanie i wysyłanie e-maili do uczniów.
Spróbuj rozpocząć komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej.

Twoja odpowiedź: Wykorzystuję podstawowe kanały komunikacji cyfrowej, np. pocztę elektroniczną, do kontaktów z uczniami, osobami zawodowo zajmującymi się nauczaniem języków obcych i innymi zainteresowanymi stronami.

Dobrze jest ustalić główny kanał komunikacji, który działa zarówno dla Ciebie, jak i Twoich partnerów, z którymi się komunikujesz, np. e-mail.

Poczta elektroniczna jest doskonałym narzędziem wspierającym postępy w nauce języka oraz umożliwiającym łatwy i szybki dostęp do informacji oraz kontaktów zawodowych. Dodatkowo, poczta elektroniczna zawiera różne funkcje, takie jak automatyczne odpowiedzi na wiadomości, przekierowania wiadomości itp. co może pomóc w lepszej organizacji komunikacji.

Aby rozwijać swoje doświadczenie w tej dziedzinie, spróbuj przetestować niektóre z bardziej zaawansowanych funkcji swojego konta e-mail i wykorzystaj je.

Możesz również zauważyć, że czasami inny format lub kanał może być bardziej odpowiedni do celów nauczania języka, więc dostosuj swój wybór kanału komunikacyjnego do odbiorców i celu komunikacji.

Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
 • Narzędzia do blogowania o kursie, takie jak WordPress, oferujące uczniom alternatywę dla poczty elektronicznej.
Wypróbuj bardziej zaawansowane funkcje na swoim koncie poczty elektronicznej i/lub blogu, aby dzielić się informacjami z uczniami.

Twoja odpowiedź: Łączę różne kanały komunikacji cyfrowej, np. e-mail, blogi kursowe czy komunikatory internetowe, w celach zawodowych.

Chociaż w pracy zawodowej korzystasz z wielu różnych kanałów komunikacji cyfrowej, pozostaje pytanie, jak w pełni wykorzystać te kanały, rozpoznać ich ograniczenia i zapewnić ich właściwe wykorzystanie.

Wybór wyłącznie odpowiednich narzędzi cyfrowych do komunikacji zostanie doceniony przez odbiorców, poprawi zaangażowanie instytucji edukacyjnej w której pracujesz i wzmocni Twoje działania zawodowe.

Następnym krokiem jest systematyczne zajmowanie się komunikacją i zapobieganie problemom komunikacyjnym poprzez strategiczny wybór i łączenie kanałów komunikacji.

Spróbuj zidentyfikować najbardziej typowe potrzeby komunikacyjne, jakie masz, a następnie wybierz i połącz cyfrowe kanały komunikacji w oparciu o te potrzeby. Taka strategia komunikacji cyfrowej może pomóc Ci zaoszczędzić czas i sprawić, że komunikacja z uczniami, nauczycielami języków obcych i innymi zainteresowanymi stronami będzie bardziej efektywna i przejrzysta.

Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
Zastanów się, jak możesz dotrzeć do swoich odbiorców w konkretnym celu i odkrywaj nowe narzędzia, które sprawią, że komunikacja będzie bardziej efektywna i przejrzysta.

Twoja odpowiedź: Systematycznie wybieram, dostosowuję i łączę różne rozwiązania cyfrowe, aby skutecznie komunikować się z uczniami, specjalistami w dziedzinie nauczania języków obcych i innymi zainteresowanymi stronami.

Wyraźnie wiesz, jak obsługiwać i dostosowywać cyfrowe kanały komunikacji do celów zawodowych.

Opracowanie strategii komunikacyjnej i utworzenie grup networkingowych byłoby dla Ciebie dobrym kolejnym krokiem do dalszego doskonalenia interakcji i praktyk zawodowych w Twoim środowisku.

Przejrzysta, ale elastyczna strategia, która uwzględnia potrzeby komunikacyjne uczniów i nauczycieli języków obcych, może sprzyjać innowacjom organizacyjnym.

Aby usprawnić ten proces, należy zastanowić się nad potrzebami i problemami komunikacyjnymi współpracowników i osób uczących się. Zastanów się także, jakie narzędzia lub podejścia pozwoliłyby uczniom komunikować się ze sobą.

Możesz również pracować ze współpracownikami nad stworzeniem wspólnej strategii komunikacji cyfrowej dla Twojej placówki edukacyjnej.

Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują platformy mediów społecznościowych, jak np:
 • Portale społecznościowe, takie jak Facebook czy Twitter.
 • Platformy komunikacyjne, które oferują wiele narzędzi, jak np. Google Classroom, Microsoft Teams, Acadly.
 • Platformy lub usługi komunikacyjne zakupione przez Twoją placówkę edukacyjną mogą być również przydatne do wspierania tego procesu.
Nieustannie dostosowuj swoje dotychczasowe metody i nie bój się odrzucać pomysły lub narzędzia, które nie sprawdzają się w przypadku Twoich partnerów komunikacyjnych.

Twoja odpowiedź: Rozważam, omawiam i aktywnie rozwijam moje strategie komunikacyjne do celów zawodowych, łącząc wiele aplikacji i platform cyfrowych.

Twoja strategia komunikacyjna jest już wyraźnie ustalona jako coś, co wzbogacasz i ulepszasz w miarę odkrywania nowych narzędzi przydatnych dla Twojej metodologii nauczania, rozwoju umiejętności Twoich uczniów (przyswajania języka i umiejętności cyfrowych) lub Twojej społeczności zawodowej.

Zastosowanie skutecznej i użytecznej strategii komunikacji może pomóc wzmocnić Twoje metody nauczania języka, interakcje z uczniami oraz Twoje zaangażowanie w społeczność zawodową.
Aby w pełni wykorzystać potencjał swoich kompetencji cyfrowych w tym obszarze, należy skupić się na ciągłym dostosowywaniu swoich strategii i odkrywaniu nowych opcji. W miarę pojawiania się nowych rozwiązań technologicznych, zawsze znajdziesz sposób, aby jeszcze lepiej odpowiedzieć na potrzeby komunikacyjne swoje i, co najważniejsze, swoich uczniów.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
 • Portale społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram czy Twitter.
 • Fora internetowe dla nauczycieli języków obcych.
Kontynuuj poszukiwania nowych rozwiązań.

Twoja odpowiedź: Rzadko mam okazję współpracować z innymi specjalistami w dziedzinie nauczania języków obcych lub szkoleniowcami za pośrednictwem technologii cyfrowych.

Jeśli w Twojej placówce edukacyjnej nie ma jeszcze kultury korzystania z technologii do współpracy zawodowej, warto spróbować ją wprowadzić, ponieważ może to być bardzo przydatne w wielu okolicznościach.

Narzędzia cyfrowe pomagają rozwiązać problemy związane z czasem i odległością, zwłaszcza gdy Twój grafik nie pozwala Ci na bezpośrednie rozmowy z kolegami lub gdy pracujesz w rozproszonym zespole. W ten sposób pozwalają na zaangażowanie się w społeczność zawodową.

Aby rozwijać swoje doświadczenie w tej dziedzinie, możesz zaproponować kolegom dzielenie się swoimi materiałami i pomysłami dotyczącymi nauczania języków obcych i poprosić ich o dzielenie się swoimi materiałami za pośrednictwem wybranego narzędzia lub narzędzi cyfrowych. Ponadto, dołączenie do profesjonalnej społeczności online pozwoli Ci czerpać inspirację z materiałów, które stworzyli inni nauczyciele języków obcych w Twoim kraju, w całej Europie i na świecie.

Jeśli podzielisz się z nimi swoimi materiałami dydaktycznymi, możesz również poznać ich opinie i pomysły na to, jak dostosować je do różnych sytuacji lub jak sprawić, by były jeszcze lepsze.

Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu, obejmują:
 • Google Drive do przechowywania i udostępniania materiałów dydaktycznych.
 • Narzędzia VoIP, takie jak Zoom, Microsoft Teams do synchronicznej komunikacji wideo.
Dziel się swoimi materiałami do nauki języków obcych w formie cyfrowej z kolegami i/lub dołącz do internetowej społeczności zawodowej.

Twoja odpowiedź: Czasami wymieniam się materiałami do nauki języków obcych i moimi doświadczeniami ze współpracownikami, innymi specjalistami w dziedzinie nauczania języków obcych lub szkoleniowcami za pomocą podstawowych narzędzi cyfrowych, np. poczty elektronicznej.

Wiesz, jak używać podstawowych narzędzi komunikacji cyfrowej do wymiany materiałów służących do nauczania języków obcych. Jednak, gdy będziesz częściej wymieniać się plikami ze swoimi kolegami, może się okazać, że wspólny system plików lub platforma społecznościowa będzie lepszym środowiskiem do wspierania współpracy.

Narzędzia cyfrowe dają możliwość przechowywania dużej ilości danych niezbędnych do nauczania języków obcych, np. materiałów wideo, zdjęć, dokumentów tekstowych itp. oraz ułatwiają proces regularnej wymiany materiałów i doświadczeń online. Ponadto, jeśli dzielisz się swoimi materiałami dydaktycznymi z innymi, możesz dzielić się opiniami i pomysłami dotyczącymi sposobów dostosowywania materiałów do różnych sytuacji lub jak uczynić je jeszcze lepszymi.

Aby rozwijać swoje doświadczenie w tej dziedzinie, wypróbuj różne opcje przechowywania i/lub udostępniania danych, aby znaleźć tę, która najlepiej odpowiada Tobie i Twoim współpracownikom.

Ponadto, dołączenie do internetowej społeczności nauczycieli języków obcych może pozwolić Ci na czerpanie inspiracji z materiałów, które stworzyli inni nauczyciele języków obcych w Twoim kraju lub w całej Europie.

Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu to:
Stwórz wspólną przestrzeń do wymiany z innymi nauczycielami języków obcych w Twojej placówce i/lub dołącz do profesjonalnej społeczności online.

Twoja odpowiedź: Jestem świadomy istnienia różnych programów/usług do współpracy online (np. fora, narzędzia do przechowywania i udostępniania plików w chmurze, itp.), których używam do współpracy z innymi osobami zawodowo zajmującymi się nauczaniem języków obcych lub szkoleniowcami.

Używanie narzędzi cyfrowych w sposób synchroniczny i asynchroniczny do współpracy z kolegami i innymi osobami jest bardzo przydatne.

Jeśli podzielisz się swoimi materiałami do nauki języków obcych z innymi szkoleniowcami lub osobami zawodowo zajmującymi się nauczaniem języków obcych, albo pozwolisz innym współpracować nad tymi materiałami lub je edytować, możesz uzyskać informacje zwrotne i pomysły na to, jak dostosować te materiały do różnych sytuacji lub jak uczynić je jeszcze lepszymi.

Kolejnym krokiem będzie otwarcie się na inne grupy nauczycieli języków obcych spoza Twojej placówki edukacyjnej, co pozwoli Ci czerpać inspirację i poznawać praktyki pedagogiczne innych nauczycieli języków obcych w Twoim kraju, w całej Europie i na świecie. Warto również zastanowić się, jak można je dopasować do nowych kryteriów deskryptorów zawartych w Kompendium CEFR (2018).

Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu, to:
 • Google Drive, Microsoft Teams do bezpośredniej współpracy nad różnymi dokumentami poprzez przechowywanie online.
 • Fora internetowe dla profesjonalistów i szkoleniowców zajmujących się nauczaniem języka
 • Uczestnictwo w webinariach lub konferencjach online poprzez narzędzia takie jak Zoom, ClickMeeting, Webex, Google Meet.
Dołącz do internetowej społeczności zawodowej, która zrzesza nauczycieli języków obcych z różnych placówek edukacyjnych.

Twoja odpowiedź: Wymieniam pomysły dydaktyczne, doświadczenia zawodowe i materiały multimedialne z osobami zawodowo zajmującymi się nauczaniem języków obcych spoza mojej placówki np. w ramach internetowej platformy wymiany doświadczeń zawodowych.

Zastanów się, w jaki sposób możesz najlepiej skorzystać z tej wymiany. Czy uczysz się od swoich kolegów i czy oferujesz swoją wiedzę, aby oni mogli uczyć się od Ciebie?

Jeśli podzielisz się zarówno swoimi materiałami do nauki języka, jak i swoją wiedzą oraz opiniami z innymi specjalistami w dziedzinie nauczania języków obcych lub szkoleniowcami, wszystkie strony skorzystają na wymianie informacji i koncepcji. To z kolei może przynieść długoterminowe korzyści dla Twojego nauczania.
Jedną ze strategii na uzyskanie dodatkowych korzyści w tym obszarze może być zaangażowanie się wraz z kolegami z sieci we wspólne tworzenie materiałów do nauki języka, które każdy z was może udoskonalić dla swoich celów i zróżnicowanych potrzeb nauczania. Inną korzyścią wynikającą ze współpracy online może być również realizacja wspólnego projektu, łączącego i skupiającego Twoich uczniów z uczniami z innych środowisk edukacyjnych lub zawodowych.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu, to:
 • IFprofs: frankofońska sieć społecznościowa dla nauczycieli z całego świata.
 • Niemcy: vhs.cloud.
 • Italki, HiNative są użytecznymi narzędziami pozwalającymi nauczycielom i uczniom z całego świata łączyć się i współpracować.
 • Miro, Yo Pad, ZUMpad dla sprawnego przepływu pracy z prezentacją graficzną.
Szukaj możliwości wspólnego opracowywania i dzielenia się zasobami służącymi do nauczania języków obcych z innymi nauczycielami języków obcych.

Twoja odpowiedź: Wspólnie tworzę materiały i zasoby z innymi nauczycielami języków obcych i specjalistami w grupach internetowych lub środowiskach współpracy, np. Google Drive lub Trello, aby wprowadzać innowacje do naszych praktyk pedagogicznych.

Jesteś wartością dla swojej społeczności nauczycieli języków obcych i specjalistów. Jesteś otwarty na pobudzanie innowacyjności w praktyce nauczania języków obcych.

Twoje miejsce w środowisku opartym na współpracy pozwala Ci doskonalić swoją codzienną praktykę zawodową i uczestniczyć w doskonaleniu praktyki zawodowej innych nauczycieli języków obcych.
Jedną z opcji uzyskania dodatkowych korzyści ze współpracy online może być wdrożenie wspólnego projektu, łączącego Twoich uczniów z uczącymi się języka z innych placówek edukacyjnych lub związanych z zatrudnieniem, w innych środowiskach nauczania.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu to:
Poszerz proces współpracy o swoich uczniów i poszukaj wsparcia u osób decyzyjnych w Twojej placówce.

Twoja odpowiedź: Rzadko mam czas na pracę nad swoimi umiejętnościami w zakresie edukacji cyfrowej i nauczania, które pozwoliłyby mi udoskonalić moją pracę zawodową.

Wielu nauczycieli języków obcych uważa, że brakuje im czasu i wsparcia dla rozwoju zawodowego. Istnieją jednak sposoby, dzięki którym można pracować nad doskonaleniem swoich umiejętności w zakresie nauczania cyfrowego bez konieczności poświęcania dużej ilości dodatkowego czasu.

Wykorzystanie narzędzi cyfrowych pomoże uczynić Twoje zajęcia językowe bardziej atrakcyjnymi i angażującymi dla Twoich uczniów. Niektóre narzędzia cyfrowe mogą również pomóc w bardziej efektywnej organizacji pracy.
Pierwszym krokiem może być zaangażowanie się w praktykę opartą na refleksji i zadanie sobie pytania po każdych zajęciach: Czy wykorzystałem technologie cyfrowe, aby wnieść wartość dodaną? Co dzięki nim osiągnąłem? Co mogę zmienić, aby lepiej dopasować wybraną przeze mnie technologię do celów nauki języka? Spróbuj określić, jakie czynniki wpłynęły na dobre i złe dopasowanie narzędzi cyfrowych do efektów nauki języka i zastanów się, jak to ulepszyć.
Platforma edukacyjna IDEAL zawiera szeroką gamę narzędzi cyfrowych wraz z przykładami użycia, które pomogą Ci określić, jakie narzędzia cyfrowe są odpowiednie do Twoich celów.
Zastanów się nad swoim cyfrowym nauczaniem jako codzienną rutyną i spróbuj zidentyfikować jedno cyfrowe narzędzie, z którego mógłbyś zacząć korzystać.

Twoja odpowiedź: Sporadycznie doskonalę swoje cyfrowe umiejętności zawodowe poprzez refleksję i eksperymentowanie.

W wielu przypadkach wystarczy tylko refleksja, aby poprawić swoje umiejętności w zakresie nauczania cyfrowego. Jednak w niektórych przypadkach może okazać się, że samodzielne doskonalenie strategii nauczania cyfrowego przekracza Twoje możliwości. Właśnie wtedy nie powinieneś obawiać się proszenia o pomoc i poszukać innych sposobów na poprawę swoich cyfrowych kompetencji.

Możesz w dużym stopniu skorzystać z porad kolegów, dobrych praktyk w nauczaniu języków, spostrzeżeń badawczych, zasobów internetowych lub bezpośrednich szkoleń.

Odpowiedni mechanizm będzie zależał od sytuacji i Twoich konkretnych potrzeb rozwojowych.

Ważne jest, abyś zrozumiał swoje potrzeby i aktywnie dążył do ich realizacji.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
 • Platforma edukacyjna IDEAL zawiera szeroki wachlarz narzędzi cyfrowych wraz z przykładami ich wykorzystania, które pomogą Ci określić, które z nich są odpowiednie do Twoich celów. Profesjonalne grupy nauczycieli języków obcych na kanałach mediów społecznościowych, np.
 • LinkedIn, Facebook i/lub fora poświęcone konkretnym językom, takie jak Unilang, mogą być również bardzo przydatne.
Poszukaj szkoleń i wskazówek, które podniosą Twoje umiejętności cyfrowe w nauczaniu języka.

Twoja odpowiedź: Często korzystam z różnych zasobów, aby rozwijać swoje umiejętności w zakresie nauczania cyfrowego.

Korzystasz z istniejących zasobów, aby wzmocnić swoje umiejętności w zakresie nauczania cyfrowego dla celów nauczania języków obcych. Choć jest to godne podziwu, może się okazać, że nie wykorzystujesz technologii cyfrowej w sposób na tyle aktywny, aby sprostać nowym deskryptorom zawartym w kompendium CEFR i/lub współpracować z innymi osobami zawodowo zajmującymi się nauczaniem języków obcych.

Zastanawiając się nad tym, jak pogodzić wykorzystanie narzędzi cyfrowych z nowymi deskryptorami CEFR, wprowadzisz innowacje do nauczania języka i spełnisz nowe wymagania CEFR w zakresie nauczania i egzaminowania.

Pamiętaj, że technologia zmienia się cały czas i że nowe deskryptory CEFR zawierają nowe wymiary, które należy wziąć pod uwagę podczas zajęć językowych. Upewnij się, że jesteś na bieżąco z nowymi narzędziami lub ulepszeniami, aby spełnić nowe wymagania CEFR.

Pamiętaj również, aby dzielić się swoją wiedzą z kolegami i dyskutować z nimi o tym, jak wspólnie poprawić jakość nauczania w całej placówce edukacyjnej.

Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu, to:
 • Profesjonalne grupy nauczycieli języków obcych na kanałach mediów społecznościowych, np. LinkedIn, Facebook, itp.
 • Fora internetowe dla profesjonalistów zajmujących się nauczaniem języków obcych.
 • Społeczności wymiany językowej: Speaky, Italki, Unilang.
Wspólnie z kolegami przedyskutujcie, w jaki sposób możecie ulepszyć wasze nauczanie i uczenie się języków obcych poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych, a jednocześnie spełnić nowe wymagania CEFR.

Twoja odpowiedź: Regularnie współpracuję z kolegami z pracy nad tym, jak wykorzystać technologie cyfrowe do wprowadzania innowacji i ulepszania naszych praktyk nauczania języków obcych zgodnie z nowymi deskryptorami CEFR.

Ważne jest, aby połączyć siły z innymi kolegami, aby wspólnie wprowadzać innowacje w nauczaniu języków obcych w całej placówce.

Współpraca z Twoimi kolegami pozwoli Ci na wykorzystanie nowych narzędzi cyfrowych w celu wzmocnienia Twoich praktyk nauczania języka w świetle nowych wymagań CEFR i dzielenia się najlepszymi praktykami i doświadczeniami na temat tego, co działa, a co nie.

Aby upewnić się, że Twój dyskurs prowadzi do zmian, jedną z dróg może być organizowanie wspólnych projektów, specjalnych dni lub dodatkowych działań, które mogą wykorzystać potencjał technologii cyfrowych w nauczaniu w świetle nowych wymagań CEFR.

Inną strategią może być przedstawienie propozycji dotyczących korporacyjnej strategii innowacji dla całej placówki edukacyjnej.

Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
 • Narzędzia VoIP, takie jak Webex lub Zoom, które mogą być wykorzystywane do wspomagania synchronicznej komunikacji wideo, co może być bardzo przydatne przy prowadzeniu webinarów lub wspólnych sesji szkoleniowych.
 • Społeczności wymiany językowej: Speaky, Italki, Unilang.
Wprowadzaj innowacje i zmiany w nauczaniu języków obcych w Twojej placówce edukacyjnej.

Twoja odpowiedź: Często pomagam kolegom i innym nauczycielom języków obcych w rozwijaniu ich cyfrowych strategii nauczania, biorąc pod uwagę nowe deskryptory CEFR.

Znajdujesz się w doskonałej sytuacji, aby połączyć siły z innymi nauczycielami zaangażowanymi cyfrowo w celu promowania innowacji w nauczaniu języków obcych na poziomie organizacyjnym.

Pomagasz swoim kolegom rozwijać umiejętności w zakresie nauczania cyfrowego, jednocześnie zastanawiając się nad koncepcjami zawartymi w deskryptorach CEFR, tak aby mogli je zastosować w swoich praktykach nauczania języka i promować rozwój umiejętności językowych i cyfrowych swoich uczniów.
Podczas gdy ważne jest, abyś kontynuował pracę nad swoimi mocnymi i słabymi stronami oraz uczył się od innych specjalistów w dziedzinie nauczania języków obcych, równie ważne jest, abyś omówił, w jaki sposób placówka edukacyjna może skorzystać z Twoich innowacyjnych strategii nauczania języków obcych oraz abyś przedstawił konkretne propozycje innowacji w tej dziedzinie.
Na platformie edukacyjnej IDEAL można zapoznać się z pełną sekcją narzędzi cyfrowych związanych z nowymi deskryptorami CEFR wraz z przykładami użycia, aby pomóc Twojej placówce w określeniu odpowiednich narzędzi cyfrowych do celów dydaktycznych.
Wprowadzaj innowacje i zmiany w nauczaniu języków obcych w Twojej placówce edukacyjnej.

Twoja odpowiedź: Możliwości szkoleń online to nowy obszar, którego jeszcze nie brałem pod uwagę w swoim rozwoju zawodowym.

Podczas gdy korzystanie z możliwości szkoleń online może okazać się wyzwaniem, gdy nie jesteś z nimi zaznajomiony, daje wiele korzyści.

Wiele zasobów dostępnych w Internecie może ułatwić aktualizację umiejętności, niezależnie od miejsca i czasu. Może to być szczególnie przydatne, jeśli nie masz wystarczająco dużo czasu, aby zaangażować się w bardziej formalny ciągły rozwój zawodowy.
Na początek warto pomyśleć o jakimś modnym słowie we współczesnej teorii pedagogicznej (np. "odwrócona klasa") lub o jakimś podejściu, które stosuje lub poleca Twój kolega, a o którym niewiele wiesz. Zbieranie informacji na ten temat dostarczy Ci kolejnych wątków i linków do prześledzenia. Podążając za tymi wątkami i linkami, dowiesz się wiele o tej koncepcji i będziesz wiedział, gdzie szukać głębiej.
Platforma edukacyjna IDEAL zawiera szeroką gamę narzędzi cyfrowych wraz z przykładami użycia, które pomogą Ci określić, jakie narzędzia cyfrowe są odpowiednie dla Twoich potrzeb.
Poszukaj w Internecie strategii nauczania, o której chciałbyś dowiedzieć się więcej i zacznij ją badać.

Twoja odpowiedź: Nie brałem jeszcze udziału w szkoleniach online, ale zdecydowanie jestem nimi zainteresowany w kontekście mojego rozwoju zawodowego jako nauczyciela języka.

Być może korzystasz już z możliwości szkoleń online, nie zdając sobie z tego sprawy. Za każdym razem, gdy szukasz w Internecie nowych metod i materiałów do nauczania, pośrednio podnosisz swoje umiejętności dydaktyczne.

Korzyści z wyszukiwania w Internecie nowych metod i materiałów dydaktycznych mogą być szczególnie przydatne, jeśli nie masz wystarczająco dużo czasu, aby zaangażować się w bardziej formalny ciągły rozwój zawodowy.

Jeśli masz jakieś metody lub narzędzia, które chciałbyś zastosować w swoim nauczaniu, dobrym następnym krokiem może być aktywne kształtowanie tego sposobu doskonalenia nauczania poprzez przeszukiwanie Internetu.

Pomyśl o koncepcji pedagogicznej, o której chciałbyś dowiedzieć się więcej i sprawdź, czy możesz znaleźć wideo, wpis na blogu lub coś podobnego, co Ci ją wyjaśni. Możesz również znaleźć tutoriale dotyczące tego tematu lub MOOC (rodzaj otwartego kursu online).

Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
 • Serwisy udostępniające wideo, takie jak YouTube, mogą być doskonałym źródłem przydatnych tutoriali i filmów na temat nauczania i narzędzi cyfrowych.
 • RefWorks do samodzielnej nauki.
Wypróbuj tutorial internetowy lub MOOC dla konkretnego lub ogólnego podejścia do nauczania i uczenia się lub narzędzia cyfrowego.

Twoja odpowiedź: Raz lub dwa razy uczestniczyłem w szkoleniach online, aby ulepszyć swoje umiejętności zawodowe i cyfrowe.

Zastanów się, dlaczego do tej pory nie korzystałeś częściej z tej formy szkolenia. Co Ci się w nim podobało? Co Cię nie przekonało? Czy jest jakiś konkretny dostawca szkoleń lub strona internetowa, która Ci się spodobała, może sprawdź, co jeszcze oferują i co polecają inni użytkownicy.

Szkolenie online jest korzystne, ponieważ daje możliwość regularnego szkolenia i śledzenia na bieżąco nowych osiągnięć bez konieczności ponoszenia kosztów i czasu podróży, nabywania umiejętności w celu doskonalenia swojej pracy zawodowej, udzielania lekcji wysokiej jakości oraz przekazywania swoim uczniom aktualnych umiejętności językowych i cyfrowych.

Jeśli format szkolenia nie przekonał Cię lub nie znalazłeś dobrej strony z linkami do szkoleń, zacznij poszukiwania od nowa. Skup się na temacie, który naprawdę Cię interesuje i poszerz zakres poszukiwań o dodatkowe przestrzenie, w tym społeczności poświęcone danemu tematowi i/lub pytając innych o rekomendacje bezpośrednio. Najważniejszą rzeczą dla Ciebie jest lepsze zrozumienie, co jest dostępne i jaki rodzaj szkolenia jest dla Ciebie najlepszy.
Niektóre narzędzia, które mogą być przydatne do wspierania tego procesu obejmują:
 • Serwisy wymiany wideo, takie jak YouTube, mogą być doskonałym źródłem przydatnych tutoriali i filmów na temat nauczania i narzędzi cyfrowych.
 • Profesjonalne grupy nauczycieli języków obcych na kanałach mediów społecznościo-wych, np. Twitter, Facebook, itp
 • RefWorks do samodzielnej nauki.
Poznaj swoje preferencje i poszukaj ukierunkowanych rozwiązań za pomocą filtrów wyszukiwania na platformie IDEAL.

Twoja odpowiedź: Wypróbowałem wiele różnych możliwości szkoleń online, aby udoskonalić swoje umiejętności zawodowe i działania pedagogiczne w kontekście nauczania języków obcych.

Twoje doświadczenie w tej dziedzinie oznacza, że masz dobre wyobrażenie o tym, co jest dostępne i jaki rodzaj szkolenia jest dla Ciebie najlepszy.

Wiedza ta pomoże Ci szybko i skutecznie zidentyfikować możliwości właściwego szkolenia online, gdy tylko pojawi się konkretna potrzeba szkoleniowa.
Jeśli będziesz konsekwentnie koncentrować się na ciągłym, samodzielnym rozwoju zawodowym, powinieneś stale poszerzać swoje umiejętności dydaktyczne i podnosić jakość swoich zajęć językowych.
Platforma edukacyjna IDEAL oferuje szeroką gamę narzędzi cyfrowych wraz z przykładami ich zastosowania, które pomogą Ci zidentyfikować narzędzia cyfrowe odpowiednie do Twoich potrzeb. Spróbuj zidentyfikować obszary kompetencji do poprawy na tej platformie.
Systematycznie korzystaj ze szkoleń online, aby stale doskonalić swoje umiejętności nauczania języków obcych.

Twoja odpowiedź: Często biorę udział we wszelkiego rodzaju szkoleniach online, aby rozwijać swoje umiejętności zawodowe.

Jesteś przyzwyczajony do umacniania i rozwijania swoich umiejętności nauczania języków obcych, umiejętności cyfrowych i innych umiejętności zawodowych za pomocą profesjonalnych kursów szkoleniowych online.

Regularne uczestniczenie w szkoleniach online jest godnym podziwu osiągnięciem i świadczy o tym, że jesteś na bieżąco z nowościami i zdobywasz umiejętności, które wzmacniają Twoją pracę w zakresie nauczania języków obcych.
Upewnij się, że wykorzystasz zdobytą wiedzę z korzyścią dla swoich uczniów i procesu nauczania. Jeśli zdasz sobie sprawę, że oferowane szkolenia są nieodpowiednie dla Twoich potrzeb, możesz rozważyć samodzielne prowadzenie szkoleń online, pomagając w ten sposób swoim kolegom uczącym języków obcych również podnieść ich umiejętności.
Platforma edukacyjna IDEAL udostępnia szeroki zakres narzędzi cyfrowych wraz z przykładami ich wykorzystania, aby pomóc Ci zidentyfikować narzędzia cyfrowe odpowiednie dla Twoich celów. Spróbuj zidentyfikować obszary wymagające poprawy na tej platformie.
Zaproponuj własne szkolenie online kolegom i koleżankom uczącym języków obcych.