Pożądanym efek- tem projektu IDEAL jest zwiększenie zaangażowania nauczycieli języków obcych w stałe doskonalenie swoich kompetencji cyfrowych; zachęcenie do aktywnego stosowania cyfrowych strategii i metodologii, a także innowacyjnych zasobów edukacyjnych i narzędzi, które zostały opracowane, aby sprostać nowym trendom pojawiającym się w procesie kształcenia.

Współpraca

Mapowanie treści

Profil kompetentnego cyfrowo nauczyciela języka

Aktualności

Jeśli jesteś zainteresowany projektem, chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie!