IDEAL – co to za projekt?

W projekcie IDEAL – „Włączanie edukacji cyfrowej w nauczanie języka osób dorosłych.” zostaną opracowane praktyczne rozwiązania z przykładami i narzędziami dla nauczycieli języków, pomocne w określeniu kompetencji cyfrowych w codziennej praktyce.

Ponadto na platformie OZE znajdą Państwo samouczki wideo i dodatkowe informacje dla nauczycieli języków w Europie. Innowacyjny charakter projektu polega na opracowaniu działań i produktów w oparciu o Ramy kompetencji cyfrowych dla nauczycieli (DigCompEdu, 2017) oraz zaktualizowany Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR, 2018).

Jakie produkty powstaną w ramach projektu?

W ramach projektu zostanie opracowany raport mający na celu mapowanie treści dla kompetentnych cyfrowo nauczycieli języków przedstawiający aktualny stan strategii i programów w ramach edukacji językowej w kontekście cyfryzacji oraz wykorzystania narzędzi cyfrowych w procesie nauczania. Opisane zostaną również dobre praktyki związane z technologiami cyfrowymi w celu doskonalenia procesu innowacyjnej edukacji, programów szkoleń itp. Raport będzie dostępny w sześciu głównych językach europejskich (EN, DE, IT, ES, FR, PL).

W ramach projektu opracowany zostanie również „europejski profil kompetentnego cyfrowo nauczyciela języka w edukacji dorosłych” (w języku angielskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim, francuskim i polskim) uwzględniający wymagania DigCompEdu oraz CEFR z nowymi deskryptorami i opisany za pomocą efektów uczenia się w kategoriach wiedza, umiejętności, obowiązki / autonomia. Częścią profilu będzie również narzędzie służące do samooceny kompetencji.

W ramach projektu powstanie szereg otwartych zasobów edukacyjnych dla nauczycieli języków, dostępnych w sześciu głównych językach europejskich, zawierających 120 innowacyjnych, dobrych praktyk oraz samouczki wideo, których zadaniem będzie ułatwienie wdrażania treści cyfrowych w środowisku edukacyjnym.

Kto stanowi grupę docelową projektu?

Projekt skierowany jest do nauczycieli języków obcych w edukacji dorosłych, w tym do osób pracujących z migrantami, uchodźcami, osobami słabo wykształconymi, seniorami; nauczycieli uczących migrantów czytania i pisania ; wolontariuszy zajmujących się nauczaniem języków; centrów kształcenia językowego i kształcenia dorosłych; planistów kursów językowych / trenerów nauczycieli; kluczowych interesariuszy i decydentów w obszarze nauki języków i edukacji cyfrowej.

Kiedy będzie dostępna platforma internetowa?

Obecnie dostępna jest wstępna wersja platformy edukacyjnej online, będzia ona systematycznie aktualizowana i modyfikowana w miarę postępów projektu.

W jaki sposób mogę się zaangażować?

W ramach projektu czekamy na opinie nauczycieli języków związanych z edukacją osób dorosłych, nauczycieli pracujących z migrantami, uchodźcami, osobami o niskim poziomie wykształcenia, seniorami, a także wolontariuszy zaangażowanych w nauczanie języków, centrów kształcenia językowego i kształcenia dorosłych oraz interesariuszy i decydentów zajmujących się nauką języków i edukacją cyfrową.

Będziemy wdzięczni za przekazywane uwagi i opinie związane z rezultatami projektu oraz sposobem ich wykorzystania w procesie nauczania i uczenia się języków.

Jeśli chcieliby się Państwo zaangażować w pracę nad projektem, prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego na stronie http://ideal-project.eu/ lub przesłanie wiadomośi e-mail na adres erasmus.idealproject@gmail.com